17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Бети, ху да фък ис Бети?

Колкото и да си грозен, все че се намери някой да те е6е. Парадокс на е6ача. Не че това момиче е грозно, за нея сигурно на кандидати не липсват.

Вие вероятно сте мистър/мис Свят?