17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Много на сериозно се е взела. Голямата популярна личност. Всички се интересуваме от нейната огромна автобиография.

литература на килограм

Тази сигурно е извадила от фейсбук всички постове каквп е яла, пила, кихала и т.н. А, Колко ли тежи биографията на Лили Иванова?