Петя Василева, Национална търговска гимназия, гр. Пловдив | Лайф.dir.bg