През ноември 2001 година в Сингапур 19 ноември беше обявен за Световен ден на тоалетната, а от 2013 година той преминава под егидата на ООН, предава ТАСС.

Целта на инициативата е да се повиши осведомеността на обществото относно проблемите на хората, които нямат достъп до санитарни технически средства.

Всяка година Денят на тоалетната се посвещава на определена тема. За 2020 г.тя е "Устойчивите санитарни средства и изменението на климата".

Кампанията тази година се фокусира върху заплахите, пред които са изправени системите за водоснабдяване и санитарните бедствия, свързани с глобалното затопляне, като наводнения и засушавания.

Освен това организаторите изтъкват, че липсата на достъп до питейна вода и хигиенни средства усложнява ситуацията във връзка с разпространението на новия коронавирус.

Снимка: iStock by Getty Images

ООН отбелязва, че близо 60% от световното население /4,2 милиарда души/или не разполагат с тоалетни в дома си, или те не са оборудвани с безопасното извеждане на отпадните води.

Достъп до базови санитарни условия имат 75% от населението на Земята, което се равнява на 5,6 милиарда души, пише БТА. В световен мащаб близо 80% от отпадните води се връщат обратно в екосистемите, без каквато и да било обработка или повторно използване.

Снимка: iStock by Getty Images

По данни на ООН подобреното санитарно обслужване успоредно с ползването на безопасна питейна вода може да предотврати в глобален мащаб смъртта на 842 хиляди души годишно. Тоалетни липсват във всяко трето училище по света. Около 900 милиона ученици няма възможност дори да си измият ръцете след ползването на тоалетната.