Днес - 27 септември, Световната туристическа организация към ООН отбелязва Международния ден на туризма. Начинанието поставя началото си от 1980 г. и всяка година е посветен на различна тема. Сред тях личат такива като "Екотуризмът - ключ към устойчиво развитие"; "Най-доброто пътуване - добри гости и добри домакини"; "Туризмът и качеството на живот".

Тазгодишната тема е "Туризъм и развитие на селските райони".

Международният ден на туризма поставя за своя основна цел да се привлече вниманието на международната общественост към значението на туризма за развитието на различни сфери на обществения живот - социална, културна, икономическа и политическа и разбира се - да живеем в един по-добър свят.

Живеейки във времена, в които туризмът претърпява тежък колапс, нека заедно се опитаме да си припомним забавните моменти от наши пътувания по света и у нас.

  • Влезте в нашата Фейсбук страница и публикувайте вашите най-забавни и незабравими моменти.
  • Разкажете ни ваши забавни истории и случки, подкрепете ги със снимки и видеа.
  • Най-интересните обещаваме да публикуваме през следващата седмица в Dir.bg!