Дали младите американци не са изгубили интерес към сексуалния акт?

Процентното съотношение на американците, които през 2018 г. не са правили секс, е достигнало рекордни стойности, като това се отнася най-вече за хората на възраст между 18 и 29 години.

Според данни на Центъра за изследване на общественото мнение към Чикагския университет, 23 % от 18-29-годишните са заявили, че миналата година не са правили секс, докато това се е отнасяло за 8 % от интервюираните в тази възрастова група през 2008 г. и за 14 % през 1989 г.

Миналата година не са правили секс 28 % от младите мъже, т.е броят им е почти три пъти по-голям в сравнение с 2008 г.

Жените в тази възрастова група са по-сексуално активни - едва 18 % не са правили секс миналата година, съобщават от БТА. За сравнение по-възрастните от тях жени са значително по-сексуално активни - само 7 % от дамите между 30 и 39 години и 13 % от тези между 50 и 59 години заявяват, че не са правили секс миналата година.