Откритието е още една крачка напред към опознаването на аутизма. Свързаното с него разстройство засяга т.нар. когнитивна емпатия.

"Става въпрос за най-голямото генетично изследване върху съчувствието - използвани са данни за над 46 000 души"
, поясниха от института "Пастьор" в Париж.

Не съществува обективна преценка за съчувствие. Учените обаче фокусирали вниманието си върху коефициент за емпатия, базиран върху въпросник от 2004 г. на Кембриджкия университет. Геномите на въпросните 46 000 участници били анализирани въз основа на проби от слюнката и сравнени с отговорите във въпросника.

"Основният извод е, че съчувствието е отчасти генетично", се казва в комюнике на института "Пастьор" - "Поне една десета от тази променлива е свързана с генетични фактори. Освен това изследването потвърди, че жените изпитват по-голямо съчувствие в сравнение с мъжете. Тези различия обаче не се дължат на ДНК, а се обясняват с други негенетични биологични фактори, например хормонални, или небиологични, като социализацията."

Учените от Кембридж констатирали също, че генни вариации, свързана с по-слабо съчувствие, са рисков фактор за аутизъм, пишат от БТА. Резултатите от изследването са публикувани в Science Translational Psychiatry.