Те са не по-малко вредни от пасивното тютюнопушене, установиха учени от Харвардския университет, пише БТА.

Анализирани са 228 предишни изследвания по въпросите за стреса на работното място и са разгледали много фактори, смятани за вредни, като сигурност, продължителност на работния ден, смени, конфликт между служебните задължения и семейния живот, организационна справедливост, големи изисквания.

Специалистите са анализирали ефекта на различните фактори върху физическото и психично здраве, върху вероятността от поява на болест и ранна смърт. Резултатите показват, че фактори като безработица и малък контрол върху работата, както и липсата на здравна осигуровка, много по-често предизвикват ранна смърт от пасивното пушене.

Необходимостта да работят извънредно и сблъсъкът между служебния и личния живот също са по-вредни, като увеличават с 20 процента опасността от ранна смърт. Сблъсъкът с несправедливости и големите изисквания увеличават риска от заболяване с 50 процента. Подобен е и ефектът от работата на смени.