Смъртните случаи по света, които могат да се припишат на пасивното пушене, са намалели, макар че всяка година около 880 хиляди души умират в резултат на излагане на последствията от него, сочат резултатите от изследване, цитирани от ДПА и БТА. Броят на индивидите, които са умрели в резултат на излагане на пасивно пушене, е намалял от 1990 г. до 2016 г., но нивото на смъртните случаи все още е високо.

Изследването фокусирало вниманието върху индивиди, които пушат от средно 24 години, и отговорността им за смъртта на други хора, които са били изложени на ефекта от пасивно пушене. Глобално погледнато, през 1990 г. 31,3 пушачи са довели до смъртта на непушач в резултат на пасивно пушене, докато през 2016 г. 52,3 пушачи са причинили смъртта на непушач.

Смята се, че броят на индивидите, които са умрели вследствие на пасивно пушене, е намалял от около 946 хиляди през 1990 г. на приблизително 848 хиляди през 2006 г., но след това е нараснал до 883 хиляди през 2016 г.