Актьорът Робърт Дауни-младши подкрепи проект, който ще използва ДНК технология за картографиране на информация за рибата и други животни в реки, езера и мочурища с цел те да бъдат опазени, съобщи фондация "Thomson Reuters".

Проектът eBioAtlas беше обявен от Международния съюз за опазване на природата и британската компания "NatureMetrics". Целта му е да привлече частни инвестиции и да е в помощ на държавната политика по опазване на биоразнообразието.

Все повече държави гледат на по-доброто опазване и устойчив мениджмънт на паркове, гори, океани и дива природа като изключително важно за поддържането на екосистемите и изпълняване на целите за намаляване на парниковите газове.

Технологията за първи път ще се използва в такъв мащаб. Тя ще заложи на евтини комплекти за взимане на проби, като резултатите ще се записват в апликация за телефон.

След това следите от ДНК ще се изпращат в лабораторията на компанията за идентифициране на видовете, пише БТА. През първите три години ще бъдат взети 20 000 проби от сладководни източници, като р. Амазонка, Ганг, Меконг. Очаква се проектът да струва около 14 милиона щатски долара.

Снимка: Getty Images