Теодора Петкова - Председател на УС и главен изпълнителен директор на официалната банка на Церемонията УниКредит БУЛБАНК | Лайф.dir.bg