Човекът не е единственият бозайник с чувство за ритъм. Редките лемури индри са способни да издават звуци, които наподобяват човешки песни, пише сп. "Кърънт байолъджи", позовавайки се на резултатите от италианско изследване, цитирано от БТА.

Авторите му от университета на Торино в продължение на 12 години са записвали звуците на 20 групи лемури индри. Изследователите са установили, че тези животни усещат универсалния музикален ритъм по същия начин като хората. Те също така откриха два примера за човешки ритъм в песните на лемурите. Ритъм 1:1, при който интервалите между два звука имат еднаква продължителност и ритъм 1:2, при който вторият интервал е два пъти по-дълъг от първия.

Снимка: Getty Images

Пеенето и ритъмът на други животни вълнуват учените от десетилетия, защото могат да ни дадат представа за нашата собствена еволюция. 

"Можем да разберем за това кога и как сме придобили определени ключови аспекти на музикалността, като способността ни да се движим в ритъм, каза Анируд Птел.

Преди подобна способност е откривана само при птиците.