Отговорът е един - учителят. Той е свързващото звено и основата, на която се изгражда добрият педагогически модел.

Няколко са основните елементи, на които модерният учител на 21 век стъпва при изграждането на устойчиво образование, което носи преимущества за съвременния ученик и обществото ни.

Мотивацията на педагога

Каква е причината, поради която е навлязъл в образователната среда? Какво го вдъхновява и кое го движи напред, към повече знание, повече възможности и личностно израстване? Съвременните учители са изправени пред редица предизвикателства, отвъд това от последната година, свързано с онлайн обучението. Тяхната роля през годините остава неизменна, но методите на преподаване и учене непрестанно се развиват и надграждат. А учителят трябва да съумее, да запази себе си и да намери точния начин, да бъде успешен професионалист, но и човек - да отговори на очакванията на родителите, учениците и на своите колеги. Учителят не само преподава. Самият той е винаги ученик и непрестанно приема нова информация. Намира начините и инструментите, с които да обогати своя собствен буквар от знания, за да може още по-ефективно да ги предаде на своите ученици. А когато един преподавател, наистина вярва в това, което прави и е изцяло отдаден на своята работа, това неминуемо личи и в методите му на преподаване и най-вече в неговите ученици, които неизбежно биват увлечени, като него в света на знанието.

Модерна база и богат ресурс

Основата остава най-важна. Никой успешен педагог не би бил такъв, ако не разполага с правилните възможности, които да отключат потенциала му. Да, понякога условията на работа са различни за всеки преподавател, но сам той винаги има свободата да потърси начини, с които да допринесе за изграждането на стойностни и богати учебни ресурси. Съвременният учител има и още едно огромно предизвикателство в това отношение.

Учениците днес са различни - много по-будни, те са непрестанно стимулирани от общуването онлайн и понякога класическите методи на преподаване, могат да са изцяло неефективни при работа в клас или пък онлайн. В такива случаи, педагогът може да разчита на помощ от различни платформи, които предлагат дигитални ресурси и позволяват по-лесната приемственост на ученика с учебния материал. Правят го разбираем за тях и много по-лесно смилаем. Това обаче не винаги е достатъчно, защото книгата макар и дигитална такава, е възможно да бъде все така далечна за днешните деца. Тогава идва ред и на креативността.

В преподаването това е един от най-специфичните методи, които грабват вниманието на децата и ги накарат да възприемат суха на пръв поглед информация. Платформи като iZZI например, улесняват учителите неимоверно, защото са създадени именно с внимание към нуждите на преподавателя и интересите и същността на модерния ученик. Платформата предлага не само богато разнообразие (над 50 000 образователни ресурса), но и дава достъп до редица видеоматериали, 3D анимации, игри, симулации и аудио-визуални уроци, пригодени за възрастта на всеки един ученик. За учителят е лесно да борави с интуитивният интерфейс, който може да бъде пригоден за всеки тип работа и отключва неподозиран потенциал за успешни и динамични учебни часове, независимо дали те се провеждат виртуално или в класната стая.

Свобода на работа

Както вече споменахме, времената са различни. Ние се променяме, следователно и образованието като такова, се променя заедно с нас. Всеки учител има собствен модел на работа и за да бъде максимално ефективен, той има нужда от свободата сам да изгражда учебния си процес. Така както учениците не могат да бъдат поставени в рамки с определени очаквания към начина, по който усвояват материала, така и на учителя трябва да се осигури максимална свобода да го представя по начина, който според него ще бъде най-ефективен и правилен за смисленото му възприемане от децата, които обучава.

Съпричастност

Емпатията е част от същността на добрия учител. Умението да разговаряш с учениците и да си повече от техен преподавател, става все по-важно и много педагози вече усещат смисъла от допълнителната връзка с децата, която носи удовлетворение, както от работата, така и от усилията, които полагат, за да отговорят на съвременните нужди на образователния процес. Тук идва и ролята на психологията като наука, която да даде допълнителна основа на учителя и да му помогне да разбира и улавя настроенията на своите ученици. Правилното осъзнаване на техните нужди създава нужните връзки и условия за здравословна и качествена учебна среда.

Дидактически умения

Те именно са ключът към успешната работа в клас. Учителят, който умее по интересен и въздействащ начин да предаде учебния материал на учениците е сигурен, че знанията остават качествено усвоени и заключени в съзнанието на децата. Тези умения включват вече споменатите психологически модели на работа в обучението, но ги и надграждат, чрез различни методи, които дават възможност на ученика да мисли самостоятелно, да упражнява своята независимост, чрез възлагане на отговорности, както и сравнителния метод на преподаване, чрез който се развива логическото им мислене и се разкриват взаимни връзки и причинна обусловеност между факти, предмети и явления, което има важно значение при формирането на светогледа.

Новата ера в образованието вече почука на вратата ни, а за учителят остава само да я отвори и да прекрачи прага на качественото образование. Резултатите винаги са били следствие на усилията, които полагаме всекидневно, за да бъдем по-добри от вчера. Това не означава неминуемо, че трябва да ни бъде трудно, за да сме успешни, защото можем да разчитаме на стабилна опора и основа, на която модерният учител да изгражда по-доброто лице на българското образование.

 

* съдържание на Klett