От 2019 година насам, в следствие на епидемиологичната обстановка, породена от Covid-19, образователната система изпитва сериозни предизвикателства. Децата са принудени да останат вкъщи и да се обучават онлайн, което води до сериозни нарушения в тяхното израстване като пълноценни възрастни. Липсата на жив контакт с учителите и съучениците, както и животът между четири стени, водят до депресия, апатия и стрес у децата. В същото време новите технологии не бива изцяло да бъдат зачерквани като ефективно средство да запознаем младите поколения със света около тях. Тяхното правилно и умерено използване може да доведе до повишаване на заинтересоваността на децата към ученето и повишаване на техните знания, без това да им вреди.

Тази година Лидл България дарява в подкрепа на образованието над 95 000 лв. на 12 граждански организации от цялата страна в четвъртото издание на програмата "Ти и Lidl за по-добър живот". Проектите, които те ще реализират са насочени именно в посока обогатяване на общуването с децата, методи за по-пълноценно образование, дейности на открито, както и към обмисленото и разумно използване на технологиите като образователен похват.

Снимка: Лидл

Пример за подобен проект е "Градина за учене" на Сдружение "Училищно настоятелство при ОУ "Христо Ботев" от град Бургас, който предвижда изграждането на класна стая на открито. Това ще допринесе за по-пълноценните взаимоотношения природа-учител-дете-родител в една безстресова, здравословна и по-екологична среда за обучение, отдих и творчество на учениците. Пространството в училищния двор ще бъде преобразено, за да служи за провеждане на уроци на открито, на извънкласни занимания, тематични празници и състезания.

"Малките изследователи - големите откриватели" е също един от одобрените проекти по програмата "Ти и Lidl за по-добър живот". Той предвижда обособяването в столично детско заведение на пространство за контакт на специалисти с родители на деца в ранна и предучилищна възраст. Сдружението "Дете и пространство" от София цели да надгради знанията на родителите за ранното детско и предучилищно развитие чрез разработването на уроци по живо общуване с детето и ателиета за родители и педагогически специалисти. Насоченото представяне на знанието и повишаването на чувствителността и уменията за работа с малки деца ще подобри диалога и улесни взаимодействието между детската градина, родителите и децата.

Сред одобрените проекти, които получават подкрепа от Лидл България, е и "Играй и учи с мен" на Фондация "Очи на четири лапи" от София. Той ще разкрие как новите технологии могат да бъдат атрактивен начин, по който децата да разберат по-добре възможностите и ограниченията на хората с увреждания, придружени от кучета водачи. Чрез интерактивна образователна игра под формата на мобилно приложение проектът ще научи най-малките ученици на правилно поведение при среща с човек и куче водач или асистент в обществения транспорт и на публични места. По този начин ще формира промяна на нагласите, чувствителността и разбирането на децата към хората със зрителни, двигателни и ендокринни увреждания.

Подкрепа на образователното и личностно развитие с иновативни модели ще получат и учениците от гр. Стара Загора, отново благодарение на програмата "Ти и Lidl за по-добър живот". Проектът "Ученето може да бъде и забавно с новите технологии" на Народно читалище "Родина-1860" ще предостави на децата от предучилищните групи и малките ученици възможности за затвърдяване на натрупаните и усвояване на нови знания и умения по общообразователните предмети в неформална среда, като насърчи употребата на технологичните постижения в учебния процес и предложи иновативни модели и методи за забавно учене с дигитални и СТЕМ ресурси.

По програмата "Ти и Lidl за по-добър живот" ще бъде подкрепено и изграждането на модерна спортна база в единственото в България училище за планински водачи по идея на Сдружение "Троян в бъдещето". Кои са останалите проекти в областта на образованието, подкрепени от програмата на Лидл България, може да разберете от видеото:

 

 

Инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот" се осъществява в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум от 2017 година насам. За четири години Лидл България е дарила по програмата над 715 000 лв. за подкрепата на 96 вдъхновяващи проекта на граждански организации от цяла България. Само за първите три години те са достигнали до над 256 000 души. Тази година компанията подкрепя 23 граждански проекта в трите ключови области - Образование, Околна среда и Култура и историческо наследство, с фонд от 170 000 лв.

*съдържание на Lidl