Д-р Мила Арнаудова - дм, е ендокринолог в ДКЦ ВИТА с над 13 години професионален стаж. Нейните интереси са в областта на захарния диабет, предиабета, затлъстяването, щитовидните заболявания, хиповитаминозите и остеопорозата. Има защитена дисертация на тема "Захарен диабет и щитовидна жлеза". Тя е автор и съавтор на над 130 публикации в научни списания и има над 65 участия в български и международни научни конгреси.

снимка: Вита

Д-р Арнаудова, какво всъщност представляват наднорменото тегло и затлъстяването и каква е разликата между тях?

Повишеното телесно тегло и затлъстяването са хронични състояния, свързани с натрупване на извънредно количество мастна тъкан в различни части на тялото - подкожно, в коремната кухина, около вътрешните органи. Това натрупване има сериозен отрицателен ефект върху здравето на хората и е свързано не само с различни здравословни проблеми, но и с намалена продължителност и качество на живота. Смята се, че то увеличава риска от артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, предиабет, захарен диабет, нарушения в мастната обмяна, някои видове рак, обструктивна сънна апнея, ставни заболявания, деменция и други.

Наднорменото тегло се определя като завишаване на Индекса на телесна маса над 25 единици и налага изясняване на причините за възникването му. Ако Индексът на телесна маса е над 30 обаче, вече говорим за затлъстяване. В световен мащаб над 40% от населението над 18 години са с наднормено телесно тегло, като тази честота непрекъснато нараства. Проблемът е налице и сред децата, и подрастващите.

Тази тенденция за увеличаване на наднорменото тегло и затлъстяването като процент забелязва ли се и в България?

През последните години се установява трайна тенденция за покачване на честотата на случаите с повишено телесно тегло и затлъстяване. По данни на СЗО:

  • честотата на затлъстяването се е утроила в световен мащаб от 1975г. досега;
  • повече от 1.9 млрд. възрастни са с повишено телесно тегло;
  • от тях над 650 млн. са със затлъстяване;
  • 39 млн. деца под 5 години са с повишено телесно тегло;
  • над 340 млн. деца и подрастващи на възраст 5-19 години са с повишено телесно тегло или затлъстяване.

В България честота на затлъстяването в детска възраст следва световните тенденции. Децата с диагноза затлъстяване, въпреки че се различават до известна степен по пол и възраст, са около 5%, а общо децата, които по определение са със повишено телесно тегло и затлъстяване, са около 20%, като в някои възрастови групи достигат и над 25%. Това означава, че едно на всеки пет деца е с повишено телесно тегло или затлъстяване.

Как затлъстяването влошава здравето и застрашава живота на хората?

Повишеното телесно тегло води до значими медицински последствия, засягащи всички органи и системи. Уврежда се дихателната система - повишена е честотата на бронхиалната астма, обструктивната сънна апнея. При затлъстелите хора е налице неврологична симптоматика, включително има повишен риск от развитие на мозъчен инсулт. Наблюдават се бъбречни увреждания - загуба на протеин с урината, склерозиране на бъбреците. Срещат се увреждания на храносмилателния тракт, развива се стеатохепатит, жлъчни камъни, повишава се рискът от рак на дебелото черво. При наднормено тегло настъпват мускуло-скелетни увреждания, повишават се ставните заболявания. Не са за подценяване и множество ендокринни последици, най-важни от които са предразположение към захарен диабет тип 2, настъпване на преждевременен пубертет и други сериозни увреждания.

А при децата?

Наднорменото тегло/затлъстяването в детска възраст е свързано с по-ранно развитие на гърдите, пубархе и менархе при момичета и напреднало развитие на скелета при момчетата, което ще доведе до увеличен растеж. Една подгрупа момчета със затлъстяване проявяват забавяне при развитие на тестисите.

Какво представлява всъщност метаболитният синдром?

Метаболитният синдром се определя като констелацията от взаимосвързани физиологични, биохимични, клинични и метаболитни фактори, които директно увеличават риска от атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване, захарен диабет тип 2 и всички причини за смъртност. Разпространението на матаболитния синдром в световен мащаб варира от 10% до 84% в зависимост от региона, градската или селската среда, състава на населението (пол, възраст, раса и етническа принадлежност) на изследваната популация и използваното определение за метаболитен синдром.

Смята се, че в основата на развитието на метаболитния синдром е неоптималното действие на собствения инсулин, т. нар. инсулинова резистентност. Завишаването на обиколката на талията над 94 см при мъжете и над 80 см при жените крие риск от равитие на хронични усложнения, свързани с повишеното телесно тегло, поради високата честота на развитие на инсулинова резистентост. Фамилната обремененост по отношение на затлъстяване и захарен диабет също имат важно значение и налагат навременно изясняване на предразполагащите фактори.

Как може да спасим себе си и децата си от затлъстяване и увреждания?

Промяната в начина на живот остава първоначалната интервенция на избор при тези изменения. Съвременната терапия включва промяна на начина на живот и съчетава специфични препоръки за диета и упражнения с поведенчески стратегии. Трябва да се обмисли своевременно фармакологично лечение, което да бъде навреме добавено към останалите мерки за профилактика на възможните усложнения.

Ранното изследване на метаболитните нарушения и откриването на причините за повишаване на телесното тегло е необходимо за предотвратяване на развитието на уврежданията. Налага се да се оцени цялостният метаболитен статус на организма и да се започне навременно лечение на отклоненията. Трябва да се направи пълна оценка на въглехидратната, липидна и белтъчна обмяна, изключване на хормонален дисбаланс, изследване на нивата на витамини и някои микроелементи в кръвта. Всичко това е задължително да се направи с помощта на специалист ендокринолог, който да отчете всички специфики на организма и на настоящото му състояние. Ако преценявате, че имате нужда от помощ, може да си запазите час за преглед през телефоните на Регистратура на ВИТА или през superdoc.bg.

 

 

 

* съдържание на Вита