От началото на учебната 2018/2019 година, което бе и началото на мащабната програма, целяща да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот у децата - "Нестле за по-здрави деца", заявки за участие вече са подали над 120 училища от цялата страна. Над 12 000 малки откриватели (1-4 клас) вече са започнали своите уроци по шестте модула на програмата, които целят да изградят в тях полезни и здравословни навици.

Програмата "Нестле за по-здрави деца" предизвиква засилен интерес в малките населени места. 2 000 деца от 39 училища от селски райони участват в програмата, а още 2094 ученици са от градове с население под 10 000 души.

От големите административни области - София, Пловдив и Варна, са взели участие над 50 училища, като пловдивските са най-много, а именно 30. Броят на децата от тези области достига до 6400 деца. Участниците в програмата "Нестле за по-здрави деца" от Южна България наброяват 75, а бройката на децата, взели участие, е 7895. В Северна България програмата също предизвика засилен интерес, там броят на участващите училища е 42, а децата, които са взели участие, са 3925. Тази осезаема разлика се дължи на факта, че в Пловдив и София се наблюдава по-засилена активизация от страна на заявления за участие.

Участие вземат средно 75% от децата между 1 и 4 клас в училищата, които са част от програмата. Отговорниците по прилагане на "Нестле за по-здрави деца" в училищата споделят, че родителите радушно посрещат идеята и с интерес изпълняват заедно с децата някои от задачите.

"Децата, родителите и учителите са много вдъхновени от програмата и участват с огромен интерес във всички занятия. За малките всяка активност е много полезна и забавна и те нямат търпение до следващия урок", споделят от ОУ "Иван Вазов", гр. Русе.

Програмата включва шест модула за по-здрави български деца, повече информация, за които можете да намерите на следния линк: https://nestle.bg/bg/csv/global-initiatives/healthier-kids.

Снимка: Nestle

С помощта на партньорите на програмата "Нестле за по-здрави деца" - Министерството на образованието и науката, Регионалните управления на образованието в цялата страна, както и редица национални експерти по хранене и спорт, и няколко неправителствени организации - Нестле България ще спомогне българските деца да растат здрави и щастливи.

Повече за "Нестле за по-здрави деца":

"Нестле за по-здрави деца" е образователна програма, която има за цел да насърчи балансираното хранене и активния начин на живот при децата на възраст между 3 и 12 години. Програмата стартира през 2012 г. и се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и неправителствени организации. През 2013 г. като добра практика в сферата на образователните програми за балансирано хранене и физическа активност в Европа, "Нестле за по-здрави деца" в България става част от Европейския проект EPHE (EPODE For The Promotion Of Health Inequalities), финансиран от Европейската комисия. През 2018 година Програмата разширява своя обхват и влиза в учебните заведения в цялата страна, за да подобри хранителните и двигателните навици на българските деца.