"Успех." Думата носи магически ореол и няма човек, който не иска да е успешен. Но има ли тайна формула успехът, възможен ли е той просто така, за една нощ? Отговор на този любопитен въпрос даде един от най-известните учители в България - Теодосий Теодосиев - Тео, по време на онлайн семинар на тема "Личностното развитие на успешния учител". Това бе третата поредна среща, част от инициативата Е-академия на издателство Клет България, посветена на личностното усъвършенстване на българския учител.

Г-н Теодосиев няма нужда от специално представяне. Отдаденият на професията учител по физика е носител на множество награди на най-високо държавно ниво и се радва на признателността на поколения българи, минали в неговата лаборатория на живота, успели и реализирани в различни поприща на обществения живот.

снимки: Клет

Но коя е тайната формула на Тео, както с обич го наричат хората? Оказва се, че тайна няма, а формулата е проста и ясна - "много труд и търпение". От най-ранна възраст детето трябва да бъде възпитавано, да му се обръща внимание и да бъде приучавано да чете и да се образова, убеден е Тео. Самият той, израснал в учителско семейство, определя семейното огнище като "училище по мислене". За да се изгради по-голяма интелигентност у детето, то трябва да чете много, защото - по думите му - "четенето е фитнес за въображението".

Първият съвет на известния учител към родителите е да не затлачват съзнанието на детето с твърде много видео информация. Сегашните деца са прекалено заети с телефоните си, количеството информация около тях е колосално. Но е важно едно дете да отдели време да съзерцава, да вижда красотата на Вселената. Щастливият човек с търпение, бавно изучава света около себе си. Когато спре да се възхищава на чудесата му, когато загуби детското любопитство, тогава започва да остарява.

Пътят на успешния учител

Известният учител е убеден, че за да станеш истински добър в нещо, трябва да му се посветиш - не за два, не двайсет, а двайсет хиляди часа! Учениците на г-н Теодосиев знаят, че най-тежкият грях е гордостта, най-голямата добродетел е търпението. Още от първите часове възпитава у тях емоционална интелигентност - това е умението да контролираш поведението си, емоцията си и да продължиш да вършиш работата си. Характерно е за успешните личности, казва той. Голяма част от успеха на учениците в неговата школа се дължи на това, че успява да ги накара да се преборят със страховете си.

Всяко дете има тревоги - ще се справи ли, какво ще стане от него. Важно е родителите да го подкрепят, а ролята на учителя е да го изведе до успешен край. Хората се раждат различни във физическо, интелектуално и емоционално отношение. Независимо в коя област се развива, човек трябва да се научи на труд и търпение. "Следвам философията на оптимиста, че всичко върви към по-добре, казва Тео, и от нас зависи да направим света по-добър."

Днес дигиталните технологии все повече присъстват в българското образование. Според г-н Теодосиев те могат да се използват по различни начини, но е важно да се използват под контрол и още по-важно е на какво ще възпитаме децата от научното ниво, на което ще ги изведем. Според него възпитанието е по-важно от образованието и няма успешно образование без успешно възпитание. От това зависи бъдещето на целия свят. На първо място са уроците по морал.

Затова в неговите школи по физика се занимават не само с наука, но и с изконните човешки добродетели. Школите му са шанс за хора на световно ниво да се състезават и съизмерват. Когато възпитаник на школата става световна знаменитост на другия край на света, това мотивира българските ученици и те да се стремят към успех, а добрият пример им дава им кураж.

Всекидневната практика на учителя носи своите предизвикателства. За да ги посрещне, истинският педагог трябва да подготвя урока си със себеотдаване, за да стигне той до емоцията, до сърцето на ученика с изящна словесност - сподели той още една част от формулата на успешния учител.

"За нас, като учители, стимулът е, че това, което правим днес, ще даде плод във времето", убеден е г-н Теодосиев и пожелава на младите колеги да имат търпение, а "наградата ни е да сме изградили тези деца като личности".

 

* съдържание на Клет