Специализираното средно образование е сред основните предпоставки за бързо и лесно намиране на работа след завършване на училище. В това отношение дуалната система на обучение, която започва експериментално да се прилага и в професионалните училища в България, е с доказани преимущества.

Дуално образование означава възможност за практика за учащите се, която да е съвместима с учебния план и която да се осъществява в дадено предприятие. По този начин учениците получават теоретично образование в професионалната гимназия и едновременно с това трупат практически опит на място в предприятието. Тази система на обучение е разпространена предимно в Германия, Австрия и Швейцария - а от тази година вече и у нас.

По света компанията Нестле има голям опит в прилагането на дуално образование, като амбицията ѝ е да приложи своя опит и в България. Затова и в рамките на провеждащата се европейска Седмица на дуалното образование, на 21 ноември, Нестле България отвори вратите на Фабриката за шоколадови изделия и бисквити в София за над 100 ученици, техните родители и журналисти.

Специалното събитие на най-голямата компания за храни и напитки в България се състоеше от официално приветствие, сесия в обновения офис на Фабриката в сградата на Нестле и посещение на производствения център.

По време на официалното откриване на събитието, редом с управленския състав на компанията, застанаха и представители на правителствени и неправителствени организации, които заедно с Нестле осъществяват различни проекти в рамките на инициативата за младежка заетост. Приветствия към учениците, техните учители и родители, както и към представителите на медиите, отправиха г-н Емануел Артур, изпълнителен директор на Нестле България, д-р Ваня Кастрева, Началник на Регионално управление на образованието - София град и Бони Бонев, председател на Българо-швейцарската търговска камера.

Като представител на швейцарското посолство на събитието присъстваше г-н Герасим Герасимов, както и г-жа Надежда Богданова, главен експерт в отдел "Професионално ориентиране и обучение на възрастни" към РУО-София град.

В откриващата си реч г-н Емануел Артур сподели, че за Нестле е много важно да подава ръка на младите в един от най-важните етапи в техния живот, а именно изборът на кариерен път.

"Няма нищо по-ценно от това да покажем искрените си намерения и усилия, от това да ви покажем реално как правим бизнес и вие, млади хора, да се докоснете до модерните професии - или как ние ги разбираме в нашата компания и как ги поверяваме в ръцете на други млади хора, които вече са се изградили като професионалисти. Съвместно с българските образователни институции даваме шанс на бъдещите професионалисти за едно по-успешно кариерно развитие", каза г-н Артур.

В рамките на събитието учениците от Професионалната гимназия по механоелектротехника (ПГМЕ) "Никола Й. Вапцаров", Националната търговско-банкова гимназия и Националната финансово-стопанска гимназия посетиха различни презентации на мениджъри от екипа на Нестле. Сред тях бяха Силвия Мавродиева - мениджър Шоколадови продукти, Павлин Иванов - национален мениджър Ключови клиенти, Бисер Маргитин - бизнес партньор Планиране, Търсене, Производство и Доставки и Елизабет Александрова - специалист Дигитален Маркетинг.

Младежите също така се докоснаха до реална бизнес среда в обновения офис на най-голямата компания за храни и напитки в България, а част от тях се възползваха и от възможността да се разходят, стриктно спазвайки етикета за безопасност и хигиена, в производствения цех на Кит Кат. Фабриката в София е компетентен център на Нестле групата за производство на Кит Кат и изнася висококачествени продукти за над 50 държави.

В производствения център на Несле в София ще се обучават петима десетокласници от ПГМЕ "Н.Й. Вапцаров", тъй като компанията има нужда от електротехници.

Учениците са от специализираната паралелка за дуално обучение в гимназията и ще започнат овладяването на професионалните си умения успоредно с образованието си. След три години стаж и обучение, те ще напуснат училище с диплома за завършено дуално образование, именно по швейцарския модел. При напускане на средно образование, те ще получат сертификат за професионална квалификация електротехник специалност "Електрообзавеждане на производството", който ще е придобит от една от най-големите компании за производство на храни и напитки в света.

Специализираната паралелка за дуално обучение на ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров" е част от въведения у нас по швейцарски модел проект ДОМИНО ("Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото"). Именно със събитието на Нестле във Фабрика София беше даден старт на практическите обучения по проекта ДОМИНО, който е подкрепен в общ бюджет от 3.5 млн. швейцарски франка по програма за реформите в системата на професионалното образование чрез опит от Швейцария.

Десетокласниците от училищата, обхванати от проекта тази година, ще бъдат първият випуск по проекта за дуално обучение. В десети клас те ще имат само по един работен ден в реални условия седмично. Следващата година те ще учат три дни и ще работят два, а в последния - дванадесети клас - ще работят три дни в предприятието със заплащане по договор. Проектът ДОМИНО предвижда да обхване общо 1200 ученици в 15 професионални училища и поне 10 професии до 2019 година.

С дългосрочните си традиции в наемането на млади хора на работа и над 20 години опит в развиването на стажантски програми, Нестле България е активен участик в реформите в професионалното образование у нас. В рамките на инициативата "Нестле се нуждае от младите хора" (Nestle needs YOUth) за периода 2014-2016 година компанията даде възможност на над 400 младежи под 30-годишна възраст да започнат постоянна работа, стаж или практика на различни нива и в различни отдели.

До 2020 година Нестле България планира да предложи възможности за работа и учене на още над 300 млади хора чрез стажантски програми, обучения и подготовка за работа.