Д-р Джалева, какво най-общо значи анестезия?

Анестезия буквално означава липса на сетивност, отсъствие на чувствителност. По медикаментозен начин чрез анестезия се спират болката и неприятните усещания. Обикновено хората мислят, че анестезия е пълната упойка, което всъщност не е съвсем така. Обезболяване може да се постигне по различни начини и това не винаги означава, че трябва да сте загубил съзнание по време на манипулацията.

Какви видове обезболяване съществуват?

Анестезията се прилага по различен начин в зависимост от интервенцията, на която трябва да бъде подложен пациентът. Основните видове, с които работим във ВИТА ежедневно, са:

* локална

* регионална

* обща анестезия

* седация

снимка: Вита

Локалната анестезия е често използвана при засягане на сравнително малка ограничена област на тялото и налага съдействието на пациента дотолкова, доколкото да понесе стоически едно или няколко инжекционни убождания. В резултат на това инфилтрираната зона изтръпва и позволява въпросната малка хирургична намеса. Пример за такъв тип обезболяване е при зашиване на рана след порязване на пръст.

Регионалната анестезия (например спинална, епидурална или нервни блокади) включва инжектиране на локален анестетик самостоятелно или с добавени други медикаменти, които водят до изтръпване на по-голяма или по-дълбока част от тялото. Пациентите могат да са в съзнание или да получат седация, ако им е трудно да толерират случващото се около тях. По този начин те не усещат болка, но може да остане сетивност за допир или натиск. Хирургичните интервенции, при които се използва този тип обезболяване, са естествено раждане, секцио, ингвинални хернии, ортопедични интервенции на долен крайник и др.

Обща анестезия - с помощта на медикаменти се предизвиква обратимо състояние на безсъзнание и липса на сетивност на цялото тяло. Действа се на различни нива със съответните медикаменти, подходящи за различните рецептори. Хипнотиците отнемат съзнанието, аналгетиците тушират болката, нервно-мускулните блокери блокират движението, като по този начин пациентът няма спомен, няма болка и не се движи по време на хирургичната интервенция.

Общата анестезия се използва при средни и големи хирургични интервенции, при операции с елемент на спешност, при пациенти с противопоказания за друг вид анестезия. Медикаментите се прилагат венозно - през поставен абокат или инхалационно - с маска, на супраглотични средства или с интубационна тръба. При изключване на съзнанието и на собствената дихателна и двигателна дейност, те биват замествани и управлявани от съответната апаратура и от анестезиологичен екип.

Усещането на пациента е за дълбок сън, но предвид медикаментозно предизвиканата мускулната блокада след събуждане понякога се наблюдава типично чувство за умора.

Седация - сама по себе си това е подтип на общата анестезия, но в далеч по-лека степен. При нея е потиснато нивото на съзнание, но се запазва самостоятелното дишане на пациента. Съзнанието не е напълно изключено както при дълбокото заспиване, а се усеща по-скоро като лека дрямка. Възможно е пациентът да чува гласовете от случващото се около него, да изпълнява команди, но да няма ясен спомен след това. Използва се при малки хирургични интервенции или при диагностични процедури като фиброколоноскопия, фиброгастроскопия, хистеросалпингография, цистоскопия и други.

Каква е ролята на анестезиолога при тези ситуации?

Често чувам от пациентите: " Най-много ме е страх от упойката!".... От една страна е разбираем техният ужас от "упойката". Като основна причина за това приемам неизвестността от изхода на интервенцията. Идвайки за прием в болницата, пациентите вече познават хирурга си, доверието между тях е изграждано в продължение на няколко прегледа и при доста диагностични процедури, за тях той е разпознаваем. С нас, анестезиолозите, пациентът се среща за кратко при предоперативната консултация или понякога дори директно вече в операционната, което се случва заради дефицита на кадри в нашата специалност. Но дори и при тези кратки срещи нашата цел е да го успокоим и да направим всичко по-силите си, за да се получи гладък оперативен и следоперативен период без усложнения, да създадем спокойствие и доверие в екипа, както анестезиологичен, така и хирургичен. Ние реално сме един отбор и работим пациентът да получи най-доброто, докато е на операционната маса.

Какво да очакваме след края на упойката?

Обикновено няма странични ефекти от обезболяването, но в някои случаи се наблюдава постанестезионно гадене, повръщане или главоболие, като съвременните техники и медикаменти обаче значително редуцират този риск.

Кои са най-важните неща, които трябва да знаем и да спазваме преди операция?

Пациентите може сами да си помогнат, като спазват препоръките за неприемане на храна от поне 8 часа преди манипулацията и жажда поне 2 до 4 часа преди анестезия, за да има достатъчно време да се евакуират всички субстанции от стомаха и да се намали рискът от гадене и повръщане. За главоболието превенцията е прием на течности след приключване на съответната интервенция, като в първите часове се приемат на малки порции по 1-2 глътки, а не се изпива цяла бутилка или чаша наведнъж.

Препоръчваме пациентите да идват в операционните зали без бижута, очила и протези. Риск са определено и алергичните изяви, така че хората с предходно изявени алергии към медикаменти е редно да осъществят консултация с алерголог и да проведат подготовка, ако се налага, преди планови хирургии и анестезии.

Моят съвет е да дискутират с колегата, определен за техен анестезиолог, всичките си притеснения, за да може да са максимално спокойни за предстоящата им интервенция. Стандарт в съвременната анестезиология е непрекъснат мониторинг на основните жизнени показатели, така че всяко едно минимално отклонение от нормата се регистрира и анестезиологичният екип го коригира по оптимален начин.

Каква е ролята на апаратурата, с която е оборудван анестезиологът?

Жизненоважна, в пряк и преносен смисъл. Всеки от нас се стреми към подобрения в използваната в ежедневието апаратура: смарт-телефони, електроуреди и устройства. Това се отнася в пълна сила за медицинската сфера. Водещите производители на медицинска техника не правят изключение от тази тенденция и науката при тях се развива и внедрява с бързи темпове. Друг е въпросът дали навсякъде в България успяваме да ги догоним.

За екипа на ВИТА това е сферата, в която не сме съгласни на компромиси - както за апаратурата, така и за консумативите, медикаментите и именно заради благото на пациентите се стремим към използването на съвременни продукти с най-висок клас. Отделението по анестезиология и интензивно лечение на ВИТА успява да отговори на очакванията в това отношение и нашите пациенти тук получават необходимата грижа, благодарение на добре сработен екип и качество, изграждано с години и тествано в редица ситуации.

Спокойствието и доверието на пациента към медицинския екип е ключова предпоставка за гладкото протичане на болничния му престой и успешния изход от оперативното лечение, което е нашата обща цел.

 

* съдържание на Вита