Д-р Йорданова извършва прегледи и съвременно лечение на акушеро-гинекологични заболявания, включващи колпоскопия, ехография, вземане на материал за цитонамазка, микробиологично изследване и други. Участник е в редица международни конгреси и семинари по специалността.

Д-р Йорданова, какво представлява анемията?

Анемията е състояние, при което намалява броят на еритроцитите и/или концентрацията на хемоглобина в кръвта. Тя е едно от най-честите усложнения по време на бременност, което се среща при около една трета от бременните в третия триместър.

Повече от 2 милиарда хора по света са анемични, като това представлява повече от една трета от световната популация. Най-засегнати са бременните и децата под две години. Анемични са средно 41.8 % от бременните в световен мащаб. Честотата на бременните с анемия в България е 29.7 %, като преобладаваща е умерената степен на тежест на заболяването.

В развиващите се страни анемичните състояния засягат около 55 % от бременните, като по-чести са тежките степени на анемия. В развитите страни приблизително 20 % от бременните страдат от анемия - процент, който все още показва социална значимост.

снимка: Вита

Защо се появява анемия по време на бременност?

При бременността физиологията на организма се променя, за да поеме нарасналите нужди на тялото, което вече трябва да отговори и на изискванията на плода. Увеличава се кръвният обем поради нуждата от значително нарастване на кръвоснабдяването на бременната матка, млечните жлези, бъбреците, мускулатурата и кожата. Кръвният обем започва да се увеличава през 6-8-а гестационна седмица, достига максимума си в 34-та седмица и се задържа така до раждането.

Железният дефицит е причина за анемия в около 50 % от случаите в световен мащаб. Установено е, че почти 80% oт жените на термин, които не приемат железни препарати, са със стойности на хемоглобин по-висок от 110 g/l. Тази честота означава трудности в посрещането на нуждите от желязо по време на бременност, дори при диета с относително високо съдържание на желязо.

Кои са симптомите на анемия по време на бременност?

Преобладаваща част от симптомите при анемия по време на бременност са неспецифични, т.е. наблюдават се и при нормална бременност, без да е налично анемично състояние. Тези признаци са по-изразени при умерена към тежка степен на анемия. Това са бледост, отпадналост, затруднено дишане, главоболие, сърцебиене, раздразнителност, сънливост и непълноценен сън, нарушения в паметта и концентрацията, нарушена термрегулация.

Какви степените на анемия различаваме?

Според стойностите на хемоглобина се различават следните степени на анемия:

  • 1) Лека степен: Hb 109 - 100 g/ l;
  • 2) Умерена степен: Hb 99 - 70 g/ l;
  • 3) Тежка степен: Hb 69 - 40 g/ l;
  • 4) Много тежка степен: Hb < 40 g/ l .

Кои са рисковите фактори за възникване на анемия?

Рискови фактори за възникване на анемия са възраст между 20 и 40 години; нисък социално-икономически статус (свързан с местоживеене, образование, професия); начин на хранене - вегетарианство; характеристика на менструалните цикли преди забременяването (честота, продължителност и количество на кървене); брой бременности и раждания; интервал между бременностите; срок на бременността; анамнеза за кървене от генитален и друг произход; наличие на придружаващи заболявания; сътрудничество на пациентката и оплаквания при прием на желязо-съдържащи препарати.

В повечето проучвания е установена следната статистическа зависимост: по-висок риск от развитие на анемия се наблюдава в трето тримесечие на бременността; при многораждали (над пет раждания); при интервал между бременностите под две години и други.

Защо анемията трябва да бъде лекувана?

Проведени са редица проучвания, които доказват неблагоприятното влияние на умерените и тежки степени на анемия върху: развитието на плацентата; по-голяма честота на предтерминните раждания и абортите (особено при желязо-дефицитна анемия, съществуваща преди бременността или възникнала през първо тримесечие); увеличена честота и тежест на инфекциите; прееклампсия (характеризираща се с повишено кръвно налягане); преждевременно отлепване на плацентата; послеродова депресия. При желязо-дефицитна анемия през второ и трето тримесечие на бременността се наблюдават по-малък ръст и тегло на плода при раждането. Новородените от майки с желязо-дефицитна анемия в резултат на хранителен дефицит на желязо рядко проявяват признаци на железен дефицит през първите месеци от живота.

Как вие - акушер-гинеколозите във ВИТА, се борите с желязо-дефицитната анемия?

Високата честота на желязо-дефицитна анемия и възможните негативни последици върху протичането на бременността, раждането и послеродовия период налагат профилактика и навременно лечение на леките форми. СЗО препоръчва профилактика при всички бременни, включваща 60 mg елементарно желязо и 0.4 mg фолиева киселина дневно поне за 6 месеца. Лечението изисква 100-200 mg елементарно желязо дневно. При достигане на нормални стойности на хемоглобина, определени след 2 седмици от началото на пероралното желязо-заместително лечение, последното продължава още три месеца или най-малко 6 седмици след раждането за възстановяване на запасите от желязо. Възможни странични ефекти при прием на железни препарати през устата са свързани най-често с прояви от страна на гастро- интестиналния тракт: метален вкус, гадене, повръщане, запек, диария, болки в стомаха, които обаче са обратими за радост.

По преценка на проследяващия лекар, при неповлияване на анемията и стойности на хемоглобин над 90 g/l, може да бъдат приложени железни препарати интравенозно или да бъде извършено кръвопреливане при тежките форми на анемия и наличие на симптоми.

Затова, по време на задължителните прегледи в Женската консултация ние внимателно следим за обезпокоителни симптоми, за да можем навременно и адекватно да предприемем необходимите мерки. Хубаво е и самите пациентки да бъдат информирани и да не отминават с лека ръка всяка подозрителна промяна в състоянието си.

Ние, акушер-гинеколозите сме на разположение след записване на телефоните на ВИТА или чрез платформата superdoc.bg.

 

* съдържание на Вита