Екип от университета на Индиана установил, че на заседанията има отрицателно отношение към хората, за които се клюкарства. Това проличава от сарказма в критиките или даването за пример на други колеги. Има случаи обаче, в които злите клюки могат да бъдат пренасочени и “жертвата” да излезе от тях с по-силни позиции, пише Труд.