То се провежда от 2002 г. насам, но България се е включила в него през 2005-та, в третото му издание. Заедно със статистиките на Евростат това изследване е сред основните информационни източници за изготвяне на европейските социални политики, посочи доц. Димова.

В сравнение със скандинавските страни, щастливите нашенци са в пъти по-малко.

В Дания 80% от анкетираните се чувстват щастливи, а в Словакия - 50%.