Д-р Христозова, какво всъщност представлява затлъстяването?

Затлъстяването е хронично страдание, при което е налице повишено натрупване на мазнини в тялото. То е метаболитно заболяване с характер на епидемия и е една от водещите причини за смърт в световен мащаб, защото само по себе си е свързано с редица други сериозни болести и усложнения.

Как се стига до затлъстяването? Кои са причините за него?

Причините, водещи до затлъстяване, са много и разнообразни. Често при отделните хора те са комбинирани - прием на голямо количество храна, намалена физическа активност, генетични фактори, физиологични фактори - нарушения в обмяната на мастната тъкан, хормонални нарушения, увреда на някои центрове в хипоталамуса, имащи отношение към ситостта. Понякога има и психологически фактори - свръхприем на храна в отговор на стрес, тревожни състояния, депресия и т.н.

Как се определя степента на затлъстяването?

Съществуват различни степени на затлъстяване:

* Според Индекса на телесна маса:

- от 30 до 35 кг/м2 е налице първа степен затлъстяване,

- от 35 до 40 кг/м2 втора степен затлъстяване, а

- над 40 кг/м2 е трета степен.

От 25 до 30 кг/м2 приемаме за наднормено тегло, а от 18.5 до 25 кг/ м2 - за нормално тегло.

  • Има и различни видове затлъстяване според причината:

Първично:

Това е най-често срещаното затлъстяване, което е свързано със свръххранене и/ или с намалена физическа активност на фона на най-често генетична предиспозиция.

Вторично:

Затлъстяване, което е свързано с ендокринно или друго заболяване - намалена функция на щитовидната жлеза, на половите жлези, намалена продукция на соматотропен хормон, инсулинова резистентност и други.

Синдромно затлъстяване:

Това е затлъстяване в рамките на различни генетични синдроми като синдром на Прадер Уили, синдром на Ангелман и други. Открива се в ранна детска възраст и е свързано с редица малформации - неврологични, бъбречни, очни и т.н.

* Затлъстяването се разделя също така и на хиперпластично и хипертрохично: Хипертрофичното затлъстяване се характеризира с увеличение на обема на мастните клетки. Най-често то се развива при възрастните хора и е зависимо от външни фактори като свръхприем на калории и намалена физическа активност. Обикновено не е тежко по степен.

Хиперпластичното затлъстяване - при него е налице увеличаване на броя на мастните клетки, които запазват своя обем. Такъв тип затлъстяване се развива най-често в детската възраст. Смята се, че при него водещи са генетичните причини и свръхприемът на храна от майката по време на бременността, особено в последните месеци, което води до разрастване на мастната тъкан у плода. Впоследствие тази мастна тъкан няма как да намали обема си и води до отделяне на вещества, които от своя страна стимулират апетита и така се завърта един порочен кръг.

* Затлъстяването спрямо клиничната си изява бива:

Гиноидно затлъстяване или още т.нар. тип "круша". То се характеризира с увеличение на мастната тъкан в областта на ханша и бедрата и създава проблеми от механичен тип като проява на артрозна и варикозна болест. Това затлъстяване обаче е от хиперпластичен тип и много трудно се поддава на лечение.

Андроидно затлъстяване - или още т.нар. тип " ябълка" или централно затлъстяване. То се характеризира с натрупване на мастна тъкан в областта над ханша и около вътрешните органи. То често се асоциира с повишен риск от метаболитен синдром - захарен диабет тип 2, артериална хипертония, дислипидемия, хиперурикемия. То по своята същност е хипертрофично затлъстяване и при подходяща диета и физическа активност се поддава на терапия.

Затлъстяването, което в наши дни има характериситките на епидемия, има не само естетически последици, но и носи със себе си редица здравни рискове. Хората със затлъстяване боледуват много по-често от захарен диабет тип 2, артериална хипертония, дислипидемия, някои видове карциноми, болести на жлъчния мехур, обструктивна сънна апнеа, нарушен фертилитет, инсулти, имат психо-социални проблеми и други.

Повечето от тези заболявания са хронични, изискват дългогодишно лечение и водят до необратими последици. Ето затова е необходимо лечението на затлъстяването да започне колкото се може по-рано, преди да са се развили някои от усложненията му.

снимка: МБАЛ Вита

Как се диагностицира затлъстяването?

На първо място са снемането на анамнеза за генетична предиспозиция, прием на лекарства, придружаващи зъболявания, наличие на хранителни разстройства/ булимия и други/, етническа принадлежност/ различни граници за ИТМ и обиколка на талия/, физическа активност и т.н.

Трябва да се получи мнението и на пациента за това, какви очаквания има по отношение на крайните цели от отслабването и какви биха били пречките за постигането им.

Физикалният преглед включва изчисления на ИТМ, измерване на ръст и тегло, измерване на артериално налягане. Провеждат се и лабораторни изследвания като липиден профил, кръвна захар на гладно или тест за обременяване с глюкоза и ИРИ, хормонални изследвания и други, в зависимост от конкретния пациент.

Как във ВИТА се лекува затлъстяването?

Затлъстяването като състояние, което има много здравни последици, е необходимо да се проследява и лекува от мултидисциплинарен екип, включващ общопрактикуващи лекари, ендокринолози, психотерапевти, диетолози, хирурзи с насоченост към бариатричната хирургия, гастроентеролози, кардиолози, психолози и други.

Моето мнение е, че главното звено в този голям екип е пациентът. Без неговото участие, мотивация и ангажираност и най-доброто лечение не би могло да има дълготраен ефект. Ето затова целите, които си поставя всяко звено от екипа, са индивидуализирани - спрямо особеностите на конкретния пациент и към неговите придружаващи заболявания.

Тези цели се ориентират преди всичко към редукция на здравния риск, тоест лекуват се именно придружаващите заболявания. Стремим се целите на екипа да бъдат дългосрочни и реалистични. Тоест - идеята е не само да се редуцира телесното тегло, но и пациентът да си създаде необходимите здравословни хранителни и двигателни навици, които да запази до края на живота си, за да не се върне никога повече към болестта.

Методите за лечение на затлъстяването са: * Подходящ хранителен режим; * Съобразена физическа активност; * Медикаментозна терапия; * Бариатрична хирургия.

Всички тези етапи в лечението на затлъстяването са застъпени в различна степен при отделните пациенти. Всеки човек посещава и се лекува от отделните специалисти от мултидисциплинарния екип на ВИТА в зависимост от състоянието му и от дългосрочните му цели. Понякога лечението на това заболяване продължава месеци наред, но крайната цел винаги си струва - връщането на пациента в нормалния живот и спасяването му от тежки увреждания.

Всички, които имат нужда от консултация и преглед, могат да се обърнат към нас на телефоните на Rегистратура или да си запишат час през superdoc.bg. Очакваме Ви!

 

* съдържание на МБАЛ Вита