33 000 души умират всяка година заради инфекции с резистентни на антибиотици бактерии, се казва в съобщение на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

Изследване на Европейския център показва, че "бремето" на пет типа инфекции, причинени от устойчиви на антибиотици бактерии, поражда безпокойство за общественото здраве в ЕС и в Европейското икономическо пространство. Бремето на болестта се изчислява на базата на броя на случаите на зараза, на приписваните смъртни случаи и на очакваната продължителност на живота, адаптирана към състоянието на физическа недееспособност. Оценките в изследването на центъра са въз основа на данни от Европейската мрежа за наблюдение на антибиотичната резистетност.

Властите казват, че "оценяваното бреме на инфекциите с устойчиви на антибиотици бактерии в ЕС/ЕИП е значително, сравнено с това на други инфекционни заболявания и че то се е увеличило от 2007 г. насам. Стратегии за превенция и контрол на устойчивите на антибиотици бактерии изискват координиране на ниво ЕС/ЕИП и на глобално ниво. Но изследването показва, че приносът на различни резистентни на антибиотици бактерии към цялостното бреме на заболяванията варират значително между отделните страни. Това подчертава нуждата от стратегии за превенция и контрол, разработени "по мярка" за нуждите на всяка страна от ЕС/ЕИП", се казва в изследването на европейския център.

В него се посочва, че всяка година 33 000 души умират като пряко последствие от инфекция, дължаща се на резистентна на антибиотици бактерия и че бремето на тези инфекции е сравнимо с това на инфлуенцата, туберкулозава и СПИН/ХИВ взети заедно.

Изследването показва също, че 75 процента от бремето на заболяването се дължи на вътреболнични инфекции и че намаляването на това посредством превенция на инфекциите и мерки за контрол, както и посредством управление на предписването на антибиотиците, може да бъде постижима цел.

Изследването констатира, че 39 процента от бремето на болестта е причинено от инфекции с бактерии, устойчиви на така наречените антибиотици, до които се прибягва като последен вариант, като карбапенемс и колистин. Това е увеличение в сравнение с 2007 г. и е обезпокяващо, защото тези антибиотици са последните наличнии опции за лечение. Когато и те не се оказват ефикасни, е изключително трудно или, в много случаи, невъзможно да се лекуват инфекции.