Времето, прекарано със смартфон, в игра на видеоигри или гледане на телевизия, оказва значително дългосрочно въздействие върху мозъчната функция на децата, установиха учени, цитирани от в. "Ивнинг стандард".

Изследователите са анализирали данни от 33 глобални проучвания, в които е използвана технология за невровизуализация, за да се измери въздействието на цифровите технологии върху мозъка на деца на възраст до 12 години.

Те установиха, че времето, прекарано пред екрана, води до промени в префронталната кора на мозъка, която отговаря за паметта и способността да се планира или да се реагира гъвкаво на ситуации. То повлиява и на париеталния лоб, който помага на хората да обработват допир, натиск, топлина, студ и болка. Засегнат е и темпоралният лоб, който е важен за паметта и езика.

Резултатите показват, че прекомерното време, прекарано пред екрана, може да има потенциално отрицателно въздействие върху когнитивното развитие на детето.

Учените от Университета по образование в Хонконг са анализирали резултати от изследвания за използването на цифрови технологии от децата и развитието на мозъка, публикувани между януари 2000 г. и април 2023 г.

Участниците най-често са използвали екранни устройства, като например смартфон, следвани от видеоигрите.

Снимка: БТА

Изследователите са стигнали до заключението, че ранният цифров опит има "значително въздействие върху формата на детския мозък и неговото функциониране", което се счита за предимно отрицателно.

"Това изследване има значително значение за практическото усъвършенстване и формирането на политики", казва водещият автор д-р Дандан Ву от Университета по образование в Хонконг. " На първо място, както педагозите, така и лицата, полагащи грижи за деца, трябва да признаят, че когнитивното развитие на подрастващите може да бъде повлияно от техния цифров опит. В този смисъл те трябва да предоставят подходящи насоки, участие и подкрепа за използването на цифрови технологии от децата".

Учените заявиха, че ще са необходими допълнителни проучвания, за да се установи как времето, прекарано пред екрана, влияе върху структурата и функциите на мозъка.