Американската комедийна актриса Сара Силвърман и двама сценаристи са подали съдебни искове за нарушаване на авторските права срещу "Meta Platforms" и "OpenAI". Обвиненията им са относно предполагаемо използване на тяхно съдържание без разрешение с цел обучение на изкуствен интелект, съобщават светофните информационни агенции.

Предложените колективни искове са подадени в петък от Сара Силвърман, Ричард Кадри и Кристофър Голдън във федералния съд в Сан Франциско. В тях се твърди, че "OpenAI" - компанията майка на "Facebook Meta" и на "ChatGPT", е използвала материали, защитени с авторски права, за да обучава чатботове.

"Meta" и "OpenAI" - частни компании, подкрепяни от "Microsoft", не отговориха веднага на молбата за коментар относно обвиненията.

Исковете подчертават правните рискове, които възникват, когато разработчиците на чатботове използват множество материали, защитени с авторски права, за да създават реалистични отговори на въпроси на потребителите.

Ищците твърдят, че "Meta" и "OpenAI" са използвали техни книги без разрешение, за да разработят своите т.нар. големи езикови модели, които създателите им представят като мощни инструменти за автоматизиране на задачи чрез възпроизвеждане на човешки разговор.

Снимка: Getty Images

В иска си срещу "Meta" те посочват, че изтичане на информация за изкуствения интелект на компанията показва, че техният труд е бил използван без разрешение.

В иска срещу "OpenAI" се твърди, че резюмета върху творчеството на ищците, генерирани от "ChatGPT", показват, че ботът е бил обучен върху тяхното съдържание, защитено с авторски права, предава БТА.

"В резюметата са сгрешени някои подробности", но все пак показват, че чатботът прилага познания за определени техни произведения в обучението.

Исковете изискват неуточнени парични обезщетения от името на собствениците на авторски права, за които се твърди, че са били били нарушени.