17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Тук тарифата е по около седемдесет стотинки на минута или малко повече. Ако не могат там, да додат насам, но трябва да се докажат с местните "звезди" Димитров а, Би нев, Гладна нишка, Сарма нов и др. Могат ли без подготовка направо да седнат и озвучат на български като тях? Не могат! Тогава да си гледат работата и да се махат! Искаме си наште! Избери родното! Скоро ще си направим и ваксини, щом не стигат, като преустроим разградския ветеринарен завод в человечески. Чудесата на неволята. Мислех да предложа едно съседско семейство - яко озвучават квартала вечерно време, но това е друга тема.