17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Може да се окажат със стенд без нужда...

Преди 20-на години американците твърдяха че това не е парадокс, просто такива хора по-трудно изпадат в състояние на физически или психически стрес... а и по-често се чуствували щастливи, или с други думи здравата психика е в основата на цялостното им здраве.