17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Яко бачкане плюс физическа активност в свободното време. Ако и тогава не можете да спите - отидете на лекар - психиатър. Не се занимайвайте с глупости - врачки, хомеопати и т.н. Сънят е като въздуха и храната.

Кармата учи, че някой ден тези учени ще се преродят в лабораторни мишки.

Ако ти е жал за мишките - отиди и ги освободи.