Около 25 процента от сънародниците ни, или всеки четвърти българин, предпочитат всекидневните срещи с приятели, а около 30 на сто правят това всяка седмица в свободното си време. Едва около 4 на сто от българите заявяват, че правят срещи с приятели веднъж в годината, показва анализът на Евростат, цитиран от БТА.

За сравнение, 22 процента от българите или всеки пети сънародник се среща всеки ден със семейството си или роднини. Същият процент от сънародниците ни се срещат с член на семейството или с роднини всяка седмица или месец, отчита статистиката. Българите, които се срещат със семейството или роднини веднъж годишно, са доста малко - едва 2 процента са заявили, че правят подобни срещи веднъж на 12 месеца.

От проучването на Евростат става ясно, че макар и с малко българите се виждат по-често с приятелите си, отколкото с роднините си.

Повече от една трета или около 35 процента от хората в ЕС съобщават, че се срещат с роднини всяка седмица в свободното си време.

Най-често семейни събирания се организират в Кипър - 45 процента, Словакия и Гърция - по 36 процента, както и в Малта - 35 процента, като в тези страни най-голям дял от хора заявяват, че са в ежедневен контакт с роднините си.

На другия полюс са роднинските връзки в балтийските страни - в Латвия едва 7 на сто от анкетираните обявяват, че всекидневно се срещат със семейството си, в Литва и Естония - съответно по 8 на сто. Други страни, в които срещите с роднини не са предпочитано всекидневно занимание са Полша, Австрия и Дания.

Всекидневните или седмични срещи с приятели са най-предпочитани в Гърция - 40 на сто, Хърватия - 38 на сто, Кипър - 37 на сто, Португалия - 36 на сто и др. На другия полюс или около 1 на 5 души в Малта /22 на сто/, Полша и Литва /и двете - по 20 на сто/ заявяват, че се срещат по-рядко с приятели - веднъж месечно, или през последните 12 месеца, сочи европейската статистика.

От съседните ни балкански страни най-често всекидневни срещи с роднини се правят в Македония - близо 85 на сто, Сърбия и Румъния - по 25 на сто.

Всекидневните приятелски събирания също са най-чести при македонците - 46 на сто, Сърбия - 25 на сто, Румъния - само 10 на сто.

Както показват резултатите от изследването - южните нации много повече предпочитат редовните семейни срещи или събиранията с приятели, отколкото представителите на северните нации.