Христос е считан от повечето християнски изповедания за едно от лицата на Светата Троица. Той участва в триединството - Светия дух, Бог и Божия син. Християните вярват също, че той е Месията, предсказан в Стария завет и е роден, за да изкупи греховете на човечеството.

Въпреки че точният ред на събитията по време на Страстната седмица се обсъжда от библейските учени, тази хронология представя приблизително основните събития от най-светите дни в християнския календар.

Преди смъртта си Исус тръгва за Йерусалим, знаейки, че скоро ще даде живота си за човечеството. Наближавайки едно село, Той изпраща двама от учениците Си напред, като им казва да потърсят едно магаре и невръстното му осле. Те са инструктирани да развържат животните и да ги доведат при него. Исус сяда върху магарето и бавно и смирено влиза триумфално в Йерусалим, изпълнявайки древното пророчество на Захария.

По пътя Той проклина едно дърво, защото не е дало плод. Някои учени смятат, че това проклятие представлява Божия присъда над духовно мъртвите религиозни водачи на Израил. Други пък са убедени, че символиката се разпростира върху всички вярващи, показвайки, че истинската вяра е нещо повече от външна религиозност; истинската, жива вяра трябва да дава духовни плодове в живота на човека.

Снимка: Getty Images

Когато Исус пристига в храма, намира дворовете пълни с корумпирани менячи на пари и търговци. Преобръща масите им и разчиства Храма, като заявява: "Писанията казват: "Храмът Ми ще бъде молитвен дом", а вие го превърнахте в свърталище на разбойници".

Религиозните водачи са разстроени от това, че Исус се е превърнал в духовен авторитет. Те организират засада с намерението да Го арестуват. Но Исус избягва капаните им и ги осъжда строго:

"Защото вие приличате на варосани гробници - красиви отвън, но пълни отвътре с кости на мъртъвци и всякаква нечистота. Външно изглеждате като праведници, но отвътре сърцата ви са пълни с лицемерие и беззаконие... Змии! Синове на змии! Как ще избегнете съда на ада?"

 

Снимка: Getty Images

Късно следобед Исус произнася проповед - подробно пророчество за разрушаването на Йерусалим и края на века. Както обикновено, Той говори с притчи, използвайки символичен език за събитията от последните времена, включително за Своето Второ пришествие и Страшния съд.

Посочва се, че вторник е денят, в който Юда Искариотски преговаря със Синедриона, равинския съд на древен Израел, за да предаде Исус.
След уморителния ден на конфронтация и предупреждения за бъдещето, Исус и учениците му се готвят за почивка.

В четвъртък Страстната седмица придобива мрачен характер.

От Витания Исус изпраща Петър и Йоан в Горницата в Йерусалим, за да се подготвят за празника Пасха. Същата вечер след залеза на слънцето той измива краката на учениците си, докато те се подготвят да участват в Пасха. Извършвайки този скромен акт на служба, Исус показва с примера си как вярващите трябва да се обичат един друг. Днес много църкви практикуват церемонии по измиване на краката като част от службите на Велики четвъртък.

Като Божий Агнец Исус е на път да изпълни смисъла на Пасха, като даде тялото Си, за да бъде разпънато, и кръвта Си, за да бъде пролята в саможертва, освобождавайки хората от греха и смъртта. По време на тази последна вечеря Исус постановява Господната вечеря, или Причастието, като инструктира последователите си постоянно да си спомнят за Неговата жертва, като споделят хляба и виното.

Късно вечерта в Гетсиманската градина Исус е предаден с целувка от Юда Искариотски и арестуван от Синедриона. Той е отведен в дома на първосвещеника Каиафа, където го чака целият съвет, за да започне дело срещу него.

 

Снимка: Getty Images

Междувременно, в ранните сутрешни часове, когато започва процесът, Петър отрича да познава Учителя си три пъти, преди да пропее петелът.

Пътят на Христос е силно болезнен в последните часове преди смъртта Му.

Според Писанието Юда Искариотски е обзет от разкаяние и се обесва рано сутринта в петък.
Исус понася срама от фалшивите обвинения, осъждането, подигравките, побоищата и отричането от него. Той е осъден на смърт чрез разпъване на кръст - един от най-ужасните и позорни методи за смъртно наказание, познати по онова време.

Преди да бъде отведен, войниците го заплюват, измъчват го и му се подиграват, и го коронясват с трънен венец. След това той носи собствения си кръст до Голгота, където отново е осмиван и обиждан, докато римските войници го приковават.

От кръста Исус произнася последните си думи.
"Отче, прости им, защото не знаят какво правят."

Тялото на Исус лежи в гробницата, където е пазено от римски войници през целия ден в събота. Към залез слънце тялото на Христос е подготвено за погребение.

Снимка: Getty Images

Великден е кулминацията на Страстната седмица. Възкресението на Исус Христос е най-важното събитие в християнския свят. Самата основа на учението зависи от истинността на този разказ.
Рано сутринта в неделя няколко жени (Мария-Магдалена, Йоанна, Саломия и Мария, майката на Яков) отиват до гроба и откриват, че големият камък, който закрива входа, е преместен.

Разказите на очевидците в Евангелията предоставят това, което християните смятат за неоспоримо доказателство - че възкресението на Исус Христос наистина се е случило. Две хилядолетия след смъртта му последователите все още се стичат в Йерусалим, за да видят празния гроб.

Животът и делото на Христос повдигат въпроси, но и дават отговори. Карат ни да се замислим за непреходността на човешките пороци и крехката любов между хората.

Снимка: Getty Images