Това сочат резултатите от ново изследване, в което са анкетирани 100 женени мъже и жени, за да се установи как поведението и отношението спрямо сексуалността се променя преди и след брака.

9% от жените са признали, че са гледали порно преди брака си, докато 28% гледат след слагането на халката. Обратната тенденция се забелязва при мъжете. 23% от анкетираните казват, че са гледали порно преди да подпишат, докато едва 14% продължават след това.

"По-високото ниво на сексуално желание винаги се свързва с консумацията на порнография. След брака мъжете са по-заети с установяването на социалноикономическия им статут в обществото. Така и приоритетите им се променят от сексуални фантазии на същински сексуални практики с партньорките им", гласи изследването, публикувано в специализиран журнал по сексология.

Друга възможна интерпретация е, че не бракът е решаващ фактор, а възрастта. По-вероятно е жените да чувстват по-малка социална стигма относно гледането на порно с нарастването на възрастта им.