Пластично-възстановителна и естетична хирургия е медицинска специалност, при която се извършват разнообразни по вид корекции по тялото. Пластичната хирургия обединява в себе си промени от естетически характер с цел подобряване на външния вид и оперативни интервенции за отстраняване и/или коригиране на белези, дефекти, изгаряния и др., които са в резултат от претърпени инциденти и/или получени травми. Широк е диапазонът на оперативните интервенции, които са предмет на работа на пластичните хирурзи - от оперативни интервенции по естетични съображения до сериозни и сложни корекции по тялото.

По какво се различават пластичната от естетичната хирургия?

Оперативните процедури в обхвата на пластично-възстановителната хирургия се разделят най-общо на:

  • реконструктивна хирургия;
  • естетична хирургия.

Към реконструктивната хирургия можем да дадем за пример реконструкцията на гърда, лечението на доброкачествени и злокачествени кожни образувания, реконструкцията на определени дефекти и др. Към естетичната хирургия се причисляват процедури като уголемяване на бюста чрез импланти или чрез използването на собствена мастна тъкан, смяна на импланти, повдигане на гърдите, намаляване на бюста, извършването на лифтинг на лице и шия, коригирането на брадичката и др.

Какви са рисковете при козметични корекции по тялото?

Както при всяка друга медицинска процедура и след пластичните интервенции и медицинските грижи, полагани за пациентите след това, е важно да се извършват от висококвалифициран екип и при отлични болнични условия. Пластичните хирурзи от Уни Хоспитал съветват пластичните операции и корекции да се предприемат само тогава, когато пациентът е напълно уверен в решението си и с висока доза внимание към възможните рискове. Много от процедурите в сферата на пластичната хирургия са свързани с желанието на даден човек за промени по тялото, продиктувани от естетически подбуди - с цел да подобри дадена част от тялото си, която не харесва и/или му създава притеснения и дискомфорт. Важно е преди да се пристъпи към корекция пациентът и лекарят да проведат детайлен разговор с изчерпателни разяснения за очакванията на пациента, за неговите виждания за съответната корекция и проблемна зона, но също така и да се вземат предвид съветите и мнението на специалиста - пластичен хирург.

Кога е подходящо да се правят пластични и естетични операции?

Важно е да се знае, че възстановяването след извършване на пластична интервенция е ключов процес от цялостното провеждано лечение. Пациентът трябва да бъде детайлно информиран от лекуващия го специалист за пред- и следоперативния режим и правила, които трябва да спазва. За да се постигане максимално добър резултат от направената операция пациентите е редно да се придържат към дадените им от лекаря препоръки, защото възстановителният период е строго специфичен за вида и зоната от тялото, на която е направена корекция. Допустимо е възстановителният следоперативен период да бъде съпътстван от дискомфорт и/или болка, като след провеждането на всяка хирургична интервенция. Необходимо е обаче лекарят, проследяващ възстановяването, да бъде надлежно информиран за степента и интензитета на болка и дискомфорт, за да прецени дали възстановяването протича оптимално и нормално, както и да съобрази честотата и типа на обезболяващи медикаменти и/или процедури. Важно е пациентите винаги да се придържат към съветите на пластичния хирург и във връзка с това да се доведе до минимум вероятността от белег след дадената корекция.


Рекламен материал.