Много се пише и говори за разхищението на природни ресурси, което ежедневно нанася рани по снагата на нашия дом - планетата Земя. В стремежа да я пощадим, всеки от нас има своята роля и когато сме нехайни, носим вина за състоянието на природата. Една от най-лесните стъпки на добра воля за опазването ѝ е нищо повече от това да предаваме различни вещи за рециклиране. Сега от Lilly дрогерии стават твой съюзник, защото да пазят природата и да черпят красота от нея за тях е мисия.

От популярната верига магазини за красота предлагат нещо, което е съвсем естествено: просто да върнеш своя коледен Lilly каталог, а от Lilly ще го рециклират.

Очертава са много работа: хиляди каталози ще потеглят към дрогериите. А чрез рециклирането им потребителите ще спестят от количеството енергия за създаването на печатни материали. В природата всичко е свързано - чистият въздух, вода и почва благоприятстват за запазване на екосистемите в техния естествен вид. Животните съществуват в по-защитена и здравословна среда.

Твоят върнат коледен Lilly каталог е малка брънка в усилието на толкова много хора да бъдат полезни. Защото само заедно те допринасят реално за намаляването на изсичането на дървета и цели гори, използвани като суровини за производство. В същото време техният съвместен жест ще спомогне за по-малко замърсяване на околната среда чрез редуциране количеството на отпадъци и вредни емисии от производствения процес и в крайна сметка за запазването на природните суровини.

Едва ли прекрасните клиенти на Lilly имат нужда от убеждаване. Ако си сред тях, до 15-и февруари занеси своя коледен Lilly каталог във всеки магазин на Lilly за рециклиране. Когато върнеш специалното празнично издание, получаваш 15% намаление от следващата си сметка в Lilly. Предложението важи еднократно, като в него не са включени продукти на промоция. Време е за красив жест с Lilly!

Снимка: Lilly Drogerie


Материалът е предоставен от Lilly Drogerie.