Все по-често започва да се говори за един иновативен метод в психотерапевтичната практика, който предлага интересен подход за решаване на семейни конфликти и подобрява връзките между членовете на семейството.

Методът на семейните констелации е основан от на работата на Берт Хелингер и се фокусира върху взаимодействието и динамиката на семейната система. Чрез прилагането на различни психотерапевтични практики от обучен фасилитатор, членовете на едно семейство успяват да проследят причините за своето поведение и разбирания.

Тази практика за разрешаване на конфликтите набира популярност и е възможно много често около вас да се говори за ефектите от нея. Поради все по-големия интерес към психитерапевтичния метод много хора търсят надеждни източници на информация, които да ги насочат как семейните констелации могат да им помогнат.

Ние се допитахме до психолозите от ProektShtastie.bg. Те успяха да ни дадат изчерпателна информация как да се възползваме максимално от ползите на семейните констелации.

Какви методи и подходи се използват при семейните констелации

Психотерапевтичната практика на семейните констелации включва възможност за преживяване на динамиката между различните членове на семейството. Чрез използване на визуализации може да се направи правилната реорганизация на семейните отношения, за да се подобри хармонията в тях.

Методът е изключително полезен, за да се разкрият скрити динамики, връзки и повтарящи се модели на поведение, които много често остават неосъзнати от членовете на семейството. По този начин участниците в констелациите могат да осъзнаят корените на проблемите и да намерят начини за трансформация.

Подходът на семейните констелации се фокусира върху постигане на равновесие и подкрепа между членовете на семейството. По време на процес, участниците в терапията придобиват нови перспективи относно своето поведение. По този начин се раждат нови начини за разрешаване на конфликтите.

Какви конфликти могат да бъдат разрешени чрез този метод

Много често не осъзнаваме, че корена на даден проблем в отношенията не се крие в настоящата ситуация, а е породен от нашия минал опит, който проектираме, чрез нашите вярвания и убеждения.

Понякога проблемите, които пораждат конфликтите в семейството са предавани чрез поколения и могат да създадат напрежение и в настоящето. Семейните констелации се използват за идентифициране на блокажи от миналото, които нашите предци са имали. След като си дадете сметка, защо имате точно тези вярвания и убеждения за отношенията, много по-лесно ще може да работите върху тях.

Друг вид конфликти, които могат да бъдат адресирани с този метод, са свързани с ролята и отговорностите в семейството. Много хора поставят нереалистични очаквания пред партньора си и очакват отношенията им да се развиват по предварително написан сценарий.

Семейните констелации са подходящ подход, чрез който ще успеете да създадете по-балансирани и здравословни взаимоотношения.

Рекламен материал