Kaufland допълва цялостната си политика за устойчиво развитие с отговорното производство на собствените си текстилни марки. За да гарантира високото качество на текстила си, за изработката му компанията използва влакна от био памук. Собствените линии дрехи на Kaufland са сертифицирани от Глобалния стандарт за органичен текстил (GOTS), който следи за екологосъобразните процеси и условия по цялата производствена линия от полето до гардероба, а именно от отглеждането на памука до крайния продукт.

"Полагаме огромни грижи за отговорното и прозрачно производство на собствените ни продукти. Нашето разбиране е, че да отговаряш на строгите изисквания на международния стандарт GOTS не е отговорност единствено на доставчиците, затова държим ние също да бъдем сертифицирани", коментира Георги Стоилов, директор направление "Нехранителни стоки" в Kaufland България.

Предимствата на Глобалния стандарт за органичен текстил GOTS

GOTS е водещият в световен мащаб стандарт, който гарантира устойчивото производство на текстил - от добива на биологично произведени естествени суровини, през екологично и социално отговорно производство, до прозрачно обозначаване. Един продукт може да носи "GOTS органичен етикет" само ако е произведен от поне 95% естествено отгледани органични влакна, а за да притежава печата на GOTS "Произведено от...", се изискват поне 70%.

Памукът за собствените текстилни марки на Kaufland се култивира органично, което означава, че се поддържа по-ниска консумация на вода в сравнение с конвенционалните методи, преработва се без използването на вредни за околната среда химикали - без изкуствени торове, химически дефолианти и хлор. За да се гарантира пълното съответствие с критериите, стандартът се основава на двойна система за контрол - чрез проверки на място при производствения процес, както и регулярни анализи.

Ангажиментът на Kaufland

Сертификатът GOTS е част от серия мерки в стратегията за устойчив текстил на Kaufland. Като компания с отговорно и последователно отношение към обществото и околната среда Kaufland се включи в глобалната кампания Greenpeace-Detox на международната организация Greenpeace, с която подкрепя избягването на опасни химикали и спазването на важните екологични и социални стандарти на производствените условия.

В допълнение Kaufland сертифицира собствения си текстил и по стандарти като Ökotex** и преобразува опаковките на собствените си текстилни продукти от пластмаса в картон.

Повече информация за устойчивото производство на собствения текстил на Kaufland можете да намерите на kaufland.bg/gots.

*Стандартът GOTS (Глобалния стандарт за органичен текстил) e световно признат стандарт, който гарантира устойчиво производство на текстил - от добива на биологично произведени естествени суровини, през екологично и социално отговорно производство, до прозрачното обозначаване.

**Стандарт Ökotex 100: Глобален стандарт за независимо тестване и сертифициране на текстилни продукти, който гарантира, че всички части на артикула отговарят на изискванията и критериите, които са поставени: текстил, копчета, етикети, използвани цветове, конци, ципове.