Kанадската образователна система възпитава у децата желание да учат през целия си живот, за да бъдат успешни граждани и лидери, и да изградят устойчиво общество. Именно тази методика превръща страната във водеща световна сила в образованието. Канадската концепция навлиза за първи път у нас чрез училищe Maple Bear в София, което ще отвори врати този септември. Обучението се основава на идеята личността на детето да бъде развивана комплексно - физически и интелектуално, емоционално и социално. Акцентира се върху ключовите за успех през 21-ви век умения: креативност, работа в екип, критично мислене и комуникативност.

Всеки детайл, от дизайна на мебелите и учебните материали, книгите, има специално предназначение в процеса на обучение. Пространството в класната стая е планирано така, че да даде възможност за разработване на едновременни дейности, било то в групи, двойки или самостоятелно. Тези дейности се извършват от различни тематични станции, наречени учебни центрове. Целта е децата да използват максимално всеки момент в класната стая, позволявайки им да изследват различни предмети по предизвикателен и забавен начин, който да ги интригуват през целия ден.

Екипът на училището в София ще бъде обучаван от Канадски преподаватели с дългогодишен опит в образованието, които в последствие ще продължат да работят с екипа учители. Екипът на Maple Bear София ще имат достъп до всички учебни материали, трейнинг, уебинари, както и онлайн платформата Maple Bear Digital Learning community, с която в момента работят всички училища по света. Оналйн палтформата осигурява освен постоянен достъп на учителите до информация, иновации и обмен на опит и комуникация с други учители по света, и пълноценно продължение на обучението при такава необходимост.

"Бъдещето крие много неизвестни, затова логичният отговор на този въпрос по-скоро е: научи се да учиш", споделя Ян Бидан, Генерален Мениджър на Maple Bear за Централна и Източна Европа. "Ако децата заобичат самия процес на учене и придобиване на знания, те ще са подготвени за всяко предизвикателство и ще се адаптират уверено в свят на бързи и мащабни трансформации." И добавя: "Maple Bear отговаря на местните образователни изисквания. Канадската програма е напълно съвместима с българската учебна такава, като по този начин предлага на децата много образователни възможности, както на местно, така и на международно ниво."

Според Международната програма за оценка на учениците (PISA), разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Канада е в топ шест на страните по грамотност и познания в областта на математиката и природните науки. PISA има за цел да отговори на въпроса: Какви са задължителните умения и знания за един млад човек и как се прилага наученото в училище в реалния живот?

В най-новата класация PISA на ОИСР Канада се класира в топ 5 страни в света и номер 1 измежду англоговорящите страни, като изпреварва и икономическите и образователни лидери в Европа (Франция, Германия).

Според ОИСР образователната сила на Канада се дължи на няколко фактора:

  • подходът "научи се да учиш"
  • постоянни инвестиции в учителите и иновации в методологията
  • принципът "всеки успява" (въпреки че при 1/3 от децата в канадските училища и двамата родители са с чуждестранен произход, те само за 2 години показват идентични резултати с тези на съучениците си)

Кое прави канадския образователен модел толкова успешен?

Класическите образователни системи залагат на директното преподаване на факти и методи - модел, който все повече губи актуалност в ерата на безпрецедентен достъп до знания и информация. Канада е сред първите държави, в които образователната система еволюира от носител на знания към институция, която асистира самия процес на учене. Фокусът е върху развиване на комплексни качества и умения като критично мислене, креативност, умение за работа в екип, дигитална и техническа грамотност. Моделът не изключва конвенционалните предмети в училище. Напротив - допълва ги с идеята да възпита адаптивни и любознателни личности в условията на постоянни социални, икономически и технологични промени на 21-ви век.

Ползи на двуезичното обучение

Освен в образованието като цяло, Канада е лидер и в двуезичното обучение. Изследванията сочат, че колкото по-рано децата започнат да практикуват втори език, толкова по-добър старт имат те в живота. Билингвизмът е повече от свободно владеене на два езика. Той подобрява различни ментални функции и социални умения. Децата, които владеят два езика, се концентрират и адаптират към промените по-лесно, справят се с повече задачи и в по-кратък срок.

Основно училище Maple Bear София ще предложи на своите възпитаници двуезично обучение и въвеждане на допълнителен език на следващо ниво от обучението им.

Рекламна публикация