Специалисти от Американското онкологично дружество установиха как може да се избегне рискът от рак на гърдата, съобщава "Юрик алърт". Оказало се, че рискът от заболяването се понижава при намаляване на телесното тегло.

Били анализирани данни за 180 хиляди жени на 50 и повече години, които участвали в 10 изследвания. Телесното им тегло било измерено три пъти в разстояние на 10 години - в началото на изследването, 5 години по-късно и отново след около 4 години. Резултатите показали, че за жените, които отслабнали и съхранили по-малкото си телесно тегло, рискът бил по-малък, отколкото за участничките, чието телесно тегло останало непроменено.

За жените, които отслабнали с 2-4,5 килограма, рискът от рак на гърдата бил с 13% по-малък. Понижаването на телесното тегло с 4,5-9 килограма допринесло за намаляване на риска с 16%, а отслабването с повече от 9 килограма намалило риска с 26%, предава БТА. За жените, които отслабнали с 9 килограма и след това възвърнали първоначалното си телесно тегло, рискът също малко се понижил.

Ракът на гърдата е един от най-разпространените видове рак сред жените.