Ако имате високо кръвно налягане, ще е добре да ходите повече всеки ден, сочат резултатите от изследване, цитирани от ЮПИ.

Били анализирани данни за около 640 души, като вниманието било фокусирано върху рискови фактори за сърдечни болести. От участниците било поискано да носят смарт часовници, които да регистрират всеки ден правените от тях крачки. Освен това кръвното им налягане било измервано веднъж седмично. По време на експеримента средното им систолично кръвно налягане било 122 милиметра живачен стъл, а диастоличното им кръвно налягане - 76 милиметра живачен стълб. Става въпрос за нива, смятани за нормални или леко повишени.

Около 5 месеца по-късно участниците правели средно 7500 крачки дневно. Онези, които правели повече крачки дневно, били със значително по-ниско кръвно налягане.

След като взели предвид други фактори, специалистите установили, че за всеки 1000 направени крачки дневно систоличното кръвно налягане е с 0,45 пункта по-ниско. Това означава, че систоличното кръвно налягане на индивид, който прави 10 000 крачки дневно, е с 2,25 пункта по-ниско от това на друг участник, който прави 5000 крачки дневно.

Това може да направи разликата между нормално систолично кръвно налягане - под 120 милиметра живачен стълб, и повишените му стойности. Връзката между правените ежедневно крачки и кръвното налягане все пак не е значима, когато се вземе под внимание индексът на телесна маса, предава БТА. Учените смятат, че той може да повлияе върху въпросната връзка.

"Получените резултати подкрепят виждането ни, че съществува връзка между физическата активност и кръвното налягане, и увеличават вероятноста затлъстяването или индексът на телесна маса да е от значение за тази връзка", заяви ръководителят на изследването Меянк Сардана от Калифорнийския университет в Сан Франциско.