Първичната профилактика представлява ваксинацията срещу човешки папилома вирус (HPV), а вторичната - скрининговите програми.

Цитонамазката (РAP-тест) и HPV тестът са двата скринингови теста, които се провеждат с цел профилактика на предракови и ракови изменения на маточната шийка. HPV тестът е най-ефективният и точен метод за скрининг на рак на шийката на матката и бива приет от все по-голям брой държави в света. Все още обаче не е универсален. Финландия, Германия, Италия, Нидерландия, Швеция, както и Обединеното кралство, Норвегия и Турция извън ЕС, или са започнали да прилагат скрининг на HPV на регионално или национално ниво, или планират да го направят. Изпробван е и в няколко други държави, включително Франция, Полша и Португалия.

Европейската онкологична организация (ECCO) обръща специално внимание на скрининга за рак на маточната шийка и споделя, че до 2030 г. 70% от жените на възраст 35-45 г. трябва да са преминали скринингово изследване. Според ЕССО скринингът трябва да стане част от националния раков план на всяка европейска държава.

Очаква се, че в близкото бъдеще скрининговите програми за рак на маточната шийка ще останат съществен елемент от справянето със заболяванията, свързани с HPV. Те значително намаляват риска от развитие на онкозаболяването и са от огромно значение за неговата ранна диагностика и лечение. Понастоящем няма налични скринингови програми за други видове рак, причинени от HPV, включително и за тези, засягащи мъжете.

 

* съдържание на MSD