Пестицидите и химикалите, забавящи горенето, влияят върху умственото развитие на децата, съобщи Сайънс алърт.

Учени от университета на Ню Йорк са изследвали четири химически вещества, за които е известно, че оказват въздействие върху мозъците на подрастващите - олово, живак, пестициди и полибромирани дифенилови етери, известни като забавящи горенето химикали.

Щом детето бъде изложено на въздействието им, няма връщане назад във вредите от тях, каза Лео Трасанде, педиатър и изследовател в университета на Ню Йорк, съавтор на изследването. Учените са сравнявали резултати от тестовете за интелигентност при децата в САЩ в периода между 2001 и 2016 г. Те установили, че загубените точки на тестовете заради излагане на въздействието на пестициди и забавящите горенето химикали се увеличава от 67 на сто на 81 на сто. Забавящите горенето химикали се съдържат в мебелите и електрониката.

Според авторите на изследването за периода от 15 години, който разглеждали, децата в САЩ са загубили 162 милиона точки от тестовете за интелигентност заради забавящите горенето химикали, 2,5 милиона точки заради въздействието на живак, 27 милиона точки заради пестицидите и 78 милиона точки заради ефекта на оловото.

Индивидуалната загуба на точки от тестовете за интелигентност на децата намалява с 2 на сто икономическата им продуктивност като възрастни, казва Трасанде, предава БТА. Според екипа му вредата върху детския мозък от четирите изследвани химикала е струвала 6 трилиона долара на икономиката на САЩ за изследвания период.