Други 28.88% пък са убедени, че в детската градина детето получава много нови знания, които няма как да добие у дома. От 2880 гласували само 5% смятат, че детето трябва да е плътно с майка си през първите 7 години.

6.75% заявяват, че в детските градини се увеличават рисковете от заразни заболявания, а 3.97% признават, че макар да имат голямо желание детето им да посещава детска градина, за съжаление не могат да го вредят.