Френската Национална агенция по здравеопазване (HAS) издаде забрана за прилагането на мезотерапията за премахване на мастни депа. Петдесет години след изобретяването на мезотерапията от френския лекар Мишел Пистор, френското правителство я обяви за „извън закона”, тъй като „застрашава човешкото здраве”.

Националната агенция по здравеопазване на Франция е независим орган, оправомощен да издава оценки, препоръки и забрани по отношение на лекарства, медицинска апаратура и процедури. Тя издаде забраната за прилагане на мезотерапията и голяма част от другите процедури, прилагащи липолиза на 12.04.2011, но тъй като агенцията е неправителствена организация, трябваше да се изчака ратифицирането на текста от френското министерство на заетостта и здравеопазването. На 13. 06.2011, министерството на здравеопазването на Франция издаде Наредба №2011-382, с която законово утвърди забраната на агенцията по здравеопазване. Наредбата изрично забранява прилагане на адипоцитлиза чрез инжектиране на препарати за мезотерапия, инжектиране на хипоосмотични препарати, липолитични продукти (фосфотидилхолин или натриев деоксихолат), въглероден двуокис и транскутанни лазери без аспирация, тъй като те сериозно застрашават човешкото здраве. З

абраната включва прилагането на неинвазивна липолиза (премахване на мастни натрупвания), използваща физични агенти без да се нарушава целостта на кожата (насочен ултразвук, лазер, инфрачервена светлина, радиочестота и др.) поради подозрения, че застрашават човешкото здраве. Незасегнати от забраната остават другите медицински и естетически приложения на лазерите, инфрачервената светлина, ултразвуковата и радиочестотна апаратура.

Естествено, представители на индустрията заподозряха заговор срещу тези сравнително евтини „оръжия” на естетичната медицина, но от дълги години Американското дружество по естетична пластична хирургия и Американското дружество на пластичните хирурзи са издали препоръки към своите членове да не използват в практиката си тези методи, с цел премахването на мастни депа, тъй като те не са доказано безопасни. През април 2010, американската Агенция по храните и лекарствата разпространи в официалния си бюлети предупредително писмо до шест американски компании, прилагащи мезотерапия или инжекционна липолиза и ги заплаши със съдебно преследване, в случай че не преустановят тази практика, включваща използването на препарати (фосфотидилхолин или натриев деоксихолат), неодобрени от Агенцията и застрашаващи здравето на потребителите.

Пред авторитетното специализирано издание „Анти Ейдж”, френският лекар Филип Бланшмезон, един от водещите специалисти в областта на пластичната и естетична медицина, обявява недвусмислено подкрепата си за правителствената забрана: „Няма никакъв заговор и забраната се базира на сериозен и подробно документиран доклад направен от Агенцията по здравеопазване. Установени са 23 случая на тежки усложнения след липолиза чрез инжектиране на хипоосмотичен разтвор, 38 случая със сериозни усложнения в следствие на липолиза по метода мезотерапия и тези данни са неимоверно занижени, поради факта че повечето пациенти на естетичната медицина предпочитат да не отправят оплаквания. Аз самият изразих опасенията си от тези инжекции още през 2007 в публикация, която агенцията цитира в изследването си.”

Валтер Юнгвирт, естетичен хирург и оглавяващ отдела за качество и безопасност в Сдружението на пластичните, естетични и реконструктивни хирурзи в Австрия, също заяви подкрепата си за наредбата, издадена във Франция: „Това е язва и тя трябва да се пребори. Хората си дават парите на вятъра, а някои методи могат да застрашат здравето им.”