17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Нас на балканит е нищо не ни боли поради тази причина !

Поп забива дъска на дувара. Събрали се дечица да го гледат. - Какво, дечица? Искате да се научите как се забиват пирони ли? - Не, чакаме да си удариш пръста, за да видим как псуват поповете.