17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Направете нужното за КАЧЕСТВЕНО ОЗВУЧАВАНЕ! ПРОБЛЕМ Е ! БЪДЕТЕ ВЗИСКАТЕЛНИ!

От Каварна ще трябва да ходя във Варна на рок фест. А ми беше на 300 метра от нас.