Попадала ли ви е мушичка в окото, докато карате колело? Разхождайки се в градският парк, случвало ли ви се по главата ви да пропълзи малка зелена гъсеница? Може би, не? Със сигурност обаче всички сме подложени на ухапванията от комари. Е, добре - тези досадни понякога организми са част от живота в града и дори служат за изхранване на многообразната перната фауна, населяваща парковете и градините. Като се замислим, през последната седмица дъбовата горичка, където често се разхождаме, е пълна с малки зелени гъсеници, които безспирно хрупат младите, крехки листенца... дори може да се чуе шума от изгризването на листата. Какво ли би станало с горичката, ако ги нямаше скорците, синигерите, косовете и останалите пернати обитатели?

Тъкмо в края на пролетта и началото на лятото птиците са заети от сутрин до вечер да изхранват своето потомство. Те летят напред-назад, кацат по земята, завират се в клоните на дърветата и неуморно носят червейчета, мушички, ларви на насекоми, гъсеници и пълнят зейналите човки на поколението. Забелязваме ли ги в забързаното си ежедневие? Хората сме така устроени, че в повечето случаи виждаме само това, което знаем, ако мога така да перифразирам Гьоте.

Може би, след като се запознаете с някои от тези невероятни птици, ще започнете и да ги забелязвате.

Буков певец - храни се с насекоми и паяци. Обитава предимно стари широколистни гори от бук и дъб. Зимува в Африка. Само си представете как тази дребна птичка с дължина на тялото от 11-12 см и размах на крилата от 19-24 см изминава разстоянието от Европа до Африка. Какви ли перипетии среща по пътя си! Една от най-големите заплахи за оцеляването на този вид е унищожаването и увреждане на горските местообитания.

Снимка: Нели Дончева

Беловрата мухоловка - мъжките са черно-бели, а женските са сиво-кафяви. Както показва и името ѝ - храни се с насекоми, които лови в полет. Обитава разредени широколистни гори, но понякога се среща и в паркове и градините на населените места. Конкретно тази снимка е направена в Южен парк, София през април.
Снимка: Нели Дончева

Голям пъстър кълвач - храни се с ларви и възрастни на насекоми по кората на дърветата, семена на дървета и плодове. Обитава широколистни и иглолистни гори, паркове и градини в населените места. Постоянен вид е - т.е. целогодишно живее тук. За оцеляването на този вид е много важно да се оставят старите дървета, дори и сухи, загнили, полегнали на земята. В тях големият пъстър кълвач намира храна и подслон. Затова, следващия път когато видите старо сухо дърво в парка, или в гората - моля, не се възмущавайте, че някой го е оставил така и не го е премахнал. Това е жизнено важно за кълвачите.
Снимка: Нели Дончева

Авлига - една от най-цветните птици у нас: мъжките са златисто-жълти с черни крила и опашка, а женските (като тази на снимката) - жълто-зеленикави с изпъстрено коремче. Мислите си, че е лесно забележима, но се лъжете, защото е просто неразличима в короните на дърветата. За сметка на това пък обаждането ѝ е много специфично и лесно се откроява на фона на останалите птичи песни. Храни се с различни видове безгръбначни, гъсеници, насекоми, паяци и плодове. В началото на размножителният сезон похапва предимно насекоми и безгръбначни, а по-късно и плодове. Човката и е така устроена, че да може да изважда насекомите от дупките и да откъсва лесно плодовете.

Снимка: Нели Дончева

Голям синигер - среща се в гори, паркове и градини, често в близост до хората. През есенно-зимния период яде семена и плодчета. Любителите на птици поставят хранилки със слънчоглед през студените зимни дни, когато трудно се намира храна. Можете да го направите и вие! Тези чаровни синигерчета ще ви се отплатят стократно пред пролетта и лятото, когато основната им храна е от насекоми, включително и досадните комари.
Снимка: Нели Дончева

Алпийският бързолет е птица, която обикновено се среща в скалисти местности. Гнезди в цепнатините на високи и непристъпни скални отвеси. За пръв път данни за гнездене алпийски бързолети в София се появяват през 1979 година и оттогава числеността им в Столицата нараства (по данни на БДЗП). Всяка привечер може да се наблюдават как пикират покрай терасите ни - невероятни летци са, стрелкат се и сменят посоката за миг. Много са трудни за снимане. Храната им се състои от насекоми, които улавят в полет. Познайте дали насекомите имат голям шанс да избягат от тези професионални летци!

Снимка: Нели Дончева