Потискащо е да имаш знанието за това колко много животни умират по мъчителен начин в резултат от човешката дейност. Отвратително е да носиш знанието за безбройните капани, които човекът волно и неволно е заложил за същества, които просто ще паднат в тях и ще издъхнат мъчително от обезводняване и глад.

В началото те се борят да излязат, драпат по стените с надежда за спасение, после силите бавно започват да ги напускат заради обезводняването и накрая просто лежат в очакване организмът им да спре... Няма надежда, няма спасение, има само безкрайно умиране..

Безброй са капаните, заложени от човека в резултат от някаква негова дейност в миналото - шахти, сухи кладенци, дълбоки ями, пресушени канали... Те са буквално в нищото, в полета, гори, буренясали вилни зони, изоставени далеч от човешки поглед. Дивата природа обаче си е там, тя снове с безбройни лапи покрай тези опасни места и често, отвратително често животните падат в тези никому неизвестни капани, където просто трябва време, за да умрат и изгният, защото никой няма да им се притече на помощ и никой няма да узнае за тях...

Източник: фондация Дивите животни

Янана е млада язовка, която е сновяла в търсене на ларви на насекоми в близост до пресъхнал кладенец. Кладенецът е бил уж затворен с капак, но капакът е махнат от деца, които си играели на мястото, и така и не е върнат обратно. Дупката е точно под стръмен земен склон и както си ровичка младата язовка отгоре на склона, така се свлича и пада право в нея. Колко време е престояла вътре не се знае. За щастие мястото не е съвсем изоставено, а попада в двор в някаква вилна зона, където все пак има хора. Когато я забелязват, тя вече лежи като мъртва. Ръчкат я с пръчка и едва повдига глава.

Действието се развива до Варна. Доброволец от фондация "Дивите животни" Ана Янакиева, с помощта на семейство и приятели, успя да измъкнe изтощената язовка от 3-метровата дупка, а други двама доброволци пътуваха от София до Варна, за да я вземат и докарат.

Източник: фондация Дивите животни

За щастие, въпреки че е паднала от високо, нямаше нищо счупено, само охлузвания. Янана премина обстоен преглед от д-р Кристиян Коцев във ветеринарна клиника "Добро хрумване", за да се уверим, че всичко е наред и няколко дни по-късно, обезпаразитена и подсилена, Янана бе върната на нейното място и освободена да продължи живота си.

Ако знаете такива изоставени съоръжения, моля направете всичко възможно да обезопасите! Безумно много животни губят живота си по този начин. Наша трябва да е грижата да не го допускаме!

Бягай, Янана, при своите! Твоят клан те очаква!

Материалът е част от специална поредица на Dir.bg и рубриката "Дай лапа". Поредицата се изготвя с изричното съгласие на фондация "Дивите животни".

Основният предмет на дейност на организацията е лечението и доотглеждането на осиротели или пострадали диви животни и освобождаването им обратно в природата. Наред с това, ние подпомагат работата на институциите в областта на природозащитата и опазването на околната среда, включително в случаи на защитени животински видове, пострадали в резултат на човешка намеса или природни явления. Тяхната голяма цел е създаването край гр. София на първия спасителен център в България, в който ще се приемат, лекуват и доотглеждат диви животни от всякакъв вид, независимо от статута им на защитени или не.

Може да ги подкрепите с дарение: БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG59 UBBS 8888 1000 6341 66 BIC: UBBSBGSF, ОББ АД Титуляр на сметката: Фондация "Дивите Животни" PayPal: wild@wildanimals.bg ePay: wild@wildanimals.bg, КИН 2235391913