Експерти от РИОСВ - Смолян спасиха птица от вида Малкия ястреб (Accipiter nisus) и я изпратиха на лечение, съобщиха от екоинспектицията.

Ястребът е намерен в района на Затворническото общежитие в местността Герзовица край Смолян. Птицата е открита от надзирател в общежитието, който сигнализирал в РИОСВ.

"Не можеше да лети, намерихме кашон да го сложим вътре, защото една котка се опитваше да го изяде", разказа служител на затвора. Ястребът обаче го накълвал по ръката.

Еколозите установили, че е във видимо добро жизнено състояние, но не може да лети. Ястребът е изпратен към Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

От екоинспекцията напомнят, че Малкият ястреб (Accipiter nisus) е защитен вид, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5000 лева.