Със съдействието на експертите в имотните сделки адвокат Михаела Димитрова и адвокат Радостина Хаджиева Dir.bg представя 5-те най-често срещани грешки при покупка на недвижимо имущество. В петък ви запознахме с проблемите при избързване с внасянето на капаро. Днес ще ви предупредим за опасността от грешни сметки.

Купуваме повече, отколкото можем да си позволим. Правим неправилните сметки. Пазаруваме емоционално.

Лесно е да се влюбите в домове, които биха могли да разтегнат бюджета ви, но прекомерното разширяване може да доведе до съжаление на по-късен етап. Изразходването на всички или на повечето от спестяванията ви за самоучастие в продажната цена и за затваряне на допълнителните разходи е една от най-големите грешки, които правят купувачите на жилища. Закупуването на жилище невинаги означава закупуване на дом, закупуването на недвижим имот много често означава инвестиция, тъй като би било източник на пасивни доходи като получаване на наем.

Последици: Неправилните сметки могат да ви изложат на по-висок риск от загуба на вашия дом, ако попаднете в трудни финансови времена.

Съвет: Фокусирайте се върху това какво месечно плащане в действителност можете да си позволите, вместо да се съсредоточавате върху максималния размер на кредита, който може да ви бъде отпуснат. За да направите правилна преценка на финансовите си възможности, задължително изчислете коректно всички бъдещи разходи, които ще се наложи да посрещате, а те определено не приключват с продажната цена. Само защото можете да се класирате за заем от 200 000 лв., не означава, че можете да си позволите месечните плащания, които го придружават. Осигурете парични средства за съпровождащи разходи и не оставайте без спестявания. Не си струва да живеете живот на ръба. Представете си, че сте в процес на закупуване на жилище, кандидатствате и ви одобряват за кредит. Месечната ви вноска обаче е 1500 лв., а вие получавате 2500 лв. месечно. Тоест автоматично блокирате повече от половината си доходи за заплащане на ипотечен кредит. Замислете се - ако бяхте изтеглили по-малка сума, част от парите ви щяха да са свободни за друга инвестиция. Идеята е, че следва да постъпвате разумно и да закупувате жилище, което можете да си позволите или дори да не можете, то поне да не се поставяте в по-неблагоприятно положение.

По-долу ще откриете Проектобюджет за покупка на имот. Той може да Ви е от огромна помощ и да служи като ориентир.

Причина за грешката: Неправилните сметки.

Съветваме нашите клиенти да не игнорират разходи, които ще се наложат при покупката на недвижим имот. Направихме за вас проектобюджет, в който сме заложили на стандартните плащания, съпровождащи придобиването на жилище. Имайте предвид, че проектосметката може да се различава от параметрите на вашата сделка.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ ДЪЛЖИМА СУМА 
Продажна цена на недвижимия имот (самоучастие)

*Това е минималната сума, която Вие следва да заплатите за имота; остатъкът се усвоява от кредита;

Минимум между 10% - 20% от продажната цена

* в зависимост от политиката на банката и естеството на имота;

Нотариална такса при нотариалното прехвърляне на имота, общински данък за придобиването му, такса за вписване на нотариалния акт в Имотния регистър

*Дължат се на нотариуса в деня на изповядване на сделката

Между 3 , 5 % - 4 % от стойността, на която се изповядва сделката за покупко-продажба

* в зависимост от стойността, на която се придобива имота (не по-ниска от данъчната оценка), както и от населеното място, в който се намира имота

* можете да използвате този КАЛКУЛАТОР

 
Нотариална и съдебна такса за учредяване и вписване на ипотека върху имота в полза на банката, финансираща покупката Около 1 % от стойността на имота

*в зависимост от стойността на имота (материален интерес), населеното място, в което се намира,както и дали ипотеката е договорна или законова; не се дължи, ако финансирате покупката изцяло със свои средства;

*можете да използвате този КАЛКУЛАТОР

 

Такса за пазарна оценка на закупувания имот

*Изисква се от банката при кандидатстване за кредит, финансиращ покупка на определен имот; служи като база за изчисления на сумата, с която ще ви кредитират

Между 120 лв. - 150 лв. за всяка банка

* препоръчваме да заявите пазарна оценка поне в 2 или 3 банки, тоест да предвидите като разход около 350 лв. - 400 лв.

 

Допълнителни такси към банката за разглеждане на Искането за кредит

Според политиката на банката

*това са евентуални такси за разглеждане на кандидатурата Ви, оценка на риска, такса за поддържане на сметки в банката и др;

 
Месечна/Годишна такса за поддържане и управление на общите части в сградата (такса "вход") и такса за фонд "Ремонт" 

В зависимост от решението на Общото събрание или политиката на продавача

*тази такса се заплаща от собствениците на недвижимия имот в сграда в режим на етажна собственост и служи за покриване на разходи по поддържане и управление на общите части - професионален домоуправител, почистване, озеленяване, асансьорна поддръжка, електричество и други;

 
Месечна вноска по кредита

Според погасителния план

*в зависимост от отпуснатия кредит, срокът по него, вида на вноската, дължимата лихва; Съвет! Осигурете спестяване за покриване на минимум 3 месечни вноски.

 

Комисионна за посредник (брокер) на недвижим имот

*не е задължително

 

Между 2 % - 4 % от продажната цена на имота

*комисионната не се дължи, ако не сте използвали посредничеството на брокер

 

Възнаграждение за адвокат, който да извърши справка по имота, да съдейства по време на преговорите и сключването на договори и споразумения с продавача

* не е задължително

 

Между 0,5 % - 1 % от продажната цена на имота

*възнаграждението не се дължи, ако не сте използвали услугите на адвокат;

*възнаграждението зависи от това какви услуги възлгате не адвоката - справка на имота, преговори с продавача, корекция на договор, снабдяване с документи и др;

 

Годишна вноска за застраховка на недвижимия имот

*изисква се при отпускане на ипотечен кредит

 

Между 150 - 250 лв. / годишно

*в зависимост от покритието, застрахователното дружество и застрахователните рискове

 
 

Обзавеждане на недвижимия имот

*в случай че закупувате недвижим имот без обзавеждане 

Минимум 15 000 - 20 000 лв.

*сумата е ориентировъчна и зависи от квадратурата и изискванията на собственика

 

Месечен наем до получаване на владение върху новопридобития имот

*в случай че закупувате незавършен имот ("на зелено") или когато уговорката Ви с продавача за предаване на владението е отложена във времето

 

Между 200 - 900 лв. / месец

*дължи се, в случай че от отпускане на кредита от банката (в цялост или частично) до получаване на владението върху имота има период, в който следва да живеете на друго място срещу наем; в този период освен вноска към банката, ще имате задължения и към наемодателя си, както и режийни разходи