Французите пият много алкохол, разбира се, по-малко отколкото в миналото, но пък жените могат да настигнат мъжете, когато става въпрос за прекалена употреба на спиртни напитки, предаде АФП, цитирана от БТА. 

До 2021 г. дългосрочните тенденции показват "много ясно изразен спад в ежедневната консумация в последните няколко десетилетия". В продължение на десетилетия седмичната и дневната консумация на французите намалява, отбелязва АФП. Делът на консумиращите ежеседмично алкохол, който през 2000 г. е бил 62,6% е намалял до 39% през 2021 г. А този на възрастните, които пият всеки ден, е спаднал почти наполовина - от 21,5 на сто през 2000 г. до 8 на сто през 2021 г., сочи проучване.

Тенденцията, обусловена от намаляването на консумацията на вино, е резултат от културните промени и въвеждането на мерки - например на закона за виното от 1991 г., който силно ограничи рекламата на алкохол, обясняват френските здравни власти. Както вече беше наблюдавано през 2017 г., средната консумация на алкохол все още се различава значително в зависимост от възрастта. По-младите хора пият по-рядко, но пък поглъщат по-големи количества. Въпреки че намалява сред младите мъже, феноменът на "пиянството" - дефиниран като консумация на поне 6 чаши алкохол - има тенденция да се увеличава при жените над 35-годишна възраст.

Предложени са редица хипотези за обяснение на тези промени: увеличаване на дела на жените, участващи на пазара на труда, намаляване на възрастта за сключване на първи брак или маркетинг от страна на алкохолната индустрия, насочен към женската аудитория.

Здравните власти посочват, че консумацията на алкохол е причина за около 41 000 смъртни случая годишно и е сред основните рискови фактори за преждевременна смърт, но Франция "не разполага с национален план за борба с това", отбелязва АФП.